Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kamieniec (pow. kościański)

Sygnatura
53/3329/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
27
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów