Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kąkolewo (pow. wschowski)

Sygnatura
53/3334/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
81
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów