Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kicin (pow. poznański)

Sygnatura
53/3338/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
351