Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kiekrz (pow. poznański)

Sygnatura
53/3339/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
422