Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Konary (pow. rawicki)

Sygnatura
53/3348/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
63
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów