Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lenartowice (pow. pleszewski)

Sygnatura
53/3372/0
Daty skrajne
1820 - 1941
Liczba serii
6
Liczba skanów
99