Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Leszno

Sygnatura
53/3373/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
66
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów