Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ostrowite Prymasowskie (pow. gnieźnieński)

Sygnatura
53/3435/0
Daty skrajne
1808 - 1913
Liczba serii
6
Liczba skanów
193