Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ostrowite Prymasowskie (pow. gnieźnieński)

Sygnatura
53/3435/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
193