Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Owińska (pow. poznański)

Sygnatura
53/3438/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
1142