Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Owińska (pow. poznański)

Sygnatura
53/3438/0
Daty skrajne
1817 - 1873
Liczba serii
6
Liczba skanów
1142