Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Panigródz (pow. wągrowiecki)

Sygnatura
53/3441/0
Liczba serii
6
Liczba skanów
434