Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Panigródz (pow. wągrowiecki)

Sygnatura
53/3441/0
Daty skrajne
1819 - 1874
Liczba serii
6
Liczba skanów
434