Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pawłowice (pow. leszczyński)

Sygnatura
53/3444/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
197
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów