Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pawłowice (pow. leszczyński)

Sygnatura
53/3444/0
Daty skrajne
1818 - 1829
Liczba serii
6
Liczba skanów
197