Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Rososzyce (pow. ostrowski)

Sygnatura
53/3480/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
85