Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Rososzyce (pow. ostrowski)

Sygnatura
53/3480/0
Daty skrajne
1810 - 1874
Liczba serii
6
Liczba skanów
85