Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Skrzebowa (pow. ostrowski)

Sygnatura
53/3498/0
Daty skrajne
1808 - 1874
Liczba serii
6
Liczba skanów
5