Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Smogulec (pow. wągrowiecki)

Sygnatura
53/3505/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
531