Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Smogulec (pow. wągrowiecki)

Sygnatura
53/3505/0
Daty skrajne
1817 - 1872
Liczba serii
6
Liczba skanów
531