Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Sobota (pow. poznański)

Sygnatura
53/3507/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
10