Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Strzelce Wielkie (pow. gostyński)

Sygnatura
53/3517/0
Daty skrajne
1818 - 1874
Liczba serii
6
Liczba skanów
906