Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Śmigiel (pow. kościański)

Sygnatura
53/3524/0
Daty skrajne
1808 - 1904
Liczba serii
6
Liczba skanów
57