Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Śmigiel (pow. kościański)

Sygnatura
53/3524/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
57