Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tarnowo (pow. poznański)

Sygnatura
53/3530/0
Daty skrajne
1817 - 1874
Liczba serii
6
Liczba skanów
822