Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tomice (pow. poznański)

Sygnatura
53/3532/0
Daty skrajne
1808 - 1857
Liczba serii
6
Liczba skanów
361