Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Trzcinica (pow. kępiński)

Sygnatura
53/3533/0
Daty skrajne
1818-1884
Liczba serii
6
Liczba skanów
1100