Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Twardów (pow. jarociński)

Sygnatura
53/3538/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
286
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów