Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Węglewo (pow. poznański)

Sygnatura
53/3543/0
Daty skrajne
1817 - 1874
Liczba serii
6
Liczba skanów
917