Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Węglewo (pow. poznański)

Sygnatura
53/3543/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
917