Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wielowieś (pow. krotoszyński)

Sygnatura
53/3546/0
Daty skrajne
1817 - 1874
Liczba serii
6
Liczba skanów
650