Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wyganów (pow. krotoszyński)

Sygnatura
53/3559/0
Daty skrajne
1818 - 1873
Liczba serii
6
Liczba skanów
790