Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wyszanów (pow. wieruszowski)

Sygnatura
53/3562/0
Daty skrajne
1818 - 1855
Liczba serii
6
Liczba skanów
817