Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wyszanów (pow. wieruszowski)

Sygnatura
53/3562/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
817