Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wytomyśl (pow. nowotomyski)

Sygnatura
53/3563/0
Daty skrajne
1818 - 1872
Liczba serii
6
Liczba skanów
1032