Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wytomyśl (pow. nowotomyski)

Sygnatura
53/3563/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
1032
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów