Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Zborów (pow. kaliski)

Sygnatura
53/3737/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów