Akta miasta Pobiedziska

Sygnatura
53/4387/0
Liczba serii
34
Liczba skanów
4053
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Okres zaboru pruskiego 0
1.1 Sprawy dotyczące państwa i prowincji 1835 - 1929 1053
1.2 Organizacja magistratu 1810 - 1929 2911
1.3 Zakłady użyteczności publicznej i budowa dróg 1835 - 1929 89
1.4 Majątki, długi, kupno, dzierżawy 1794 - 1928 0
1.5 Podatki 1820 - 1924 0
1.6 Sprawy procesowe 1836 - 1860 0
1.7 Sprawy rachunkowo-kasowe 1799 - 1929 0
1.8 Sprawy rolnictwa i leśnictwa 1828 - 1929 0
1.9 Kościoły i szkoły 1834 - 1929 0
1.10 Opieka społeczna 1801 - 1929 0
1.11 Przemysł kolejowy, pomniki, pomiary 1900 - 1928 0
1.12 Cechy i związki 1887 - 1929 0
1.13 Przemysł i statystyka 1836 - 1928 0
1.14 Sprawy żydowskie 1820 - 1928 0
1.15 Sprawy zdrowia 1819 - 1917 0
1.16 Sprawy ogólno-organizacyjne policji 1895 - 1929 0
1.17 Nadzór policyjny 1815 - 1936 0
1.18 Sprawy wojskowe 1835 - 1929 0
1.19 Akta tajne treści politycznej 1848 - 1918 0
1.20 Urząd Stanu Cywilnego 1835 - 1906 0
2 Okres 20-lecia międzywojennego 0
2.1 Sprawy ogólno-organizacyjne 1911 - 1949 0
2.2 Sprawy rachunkowo-kasowe 1920 - 1939 0
2.3 Sprawy szkolne, kolei i poczty 1929 - 1934 0
2.4 Sprawy dotyczące rolnictwa 1928 - 1939 0
2.5 Sprawy policyjne 1921 - 1939 0
2.6 Sprawy wojskowe 1918 - 1940 0
2.7 Urząd Stanu Cywilnego 1920 - 1934 0
3 Okupacja hitlerowska 1939 - 1944 0
4 Okres Polski ludowej 0
4.1 Sprawy ogólno-organizacyjne 1945 - 1950 0
4.2 Sprawy rachunkowo-kasowe 1945 - 1950 0
4.3 Sprawy szkolne, przemysłu, budowlane, rolnictwa, podatki 1945 - 1950 0