Urząd Stanu Cywilnego Skoki - obwód wiejski (pow. wągrowiecki)

Sygnatura
53/4924/0
Liczba serii
6
Liczba skanów
41