Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Trąbczyn (pow. słupecki)

Sygnatura
54/818/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
255