Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Chełmno (pow. kolski)

Sygnatura
54/736/0
Daty skrajne
1808-1929
Liczba serii
2
Liczba skanów
7443
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6 Księgi łączne 7443
6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1808 - 1929 7443