Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Golina (pow. koniński)

Sygnatura
54/749/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
7598
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów