Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie Wielkopolskim

Sygnatura
66/62/0
Liczba serii
120
Liczba skanów
21795
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Wydział Organizacyjno-Prawny 21355
1.1 Sesje miejskiej rady narodowej 1950 - 1973 9005
1.2 Spotkania radnych z wyborcami 1954 - 1954 0
1.3 Interpelacje radnych 1954 - 1955 0
1.4 Komisje stałe Miejskiej Rady Nardowej 1950 - 1973 0
1.5 Komisje doraźne Miejskiej Rady Narodowej 1971 - 1971 0
1.6 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1950 - 1973 12350
1.7 Konferencje i narady członków organów kolegialnych 1947 - 1973 0
1.8 Organizacja Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1950 - 1973 0
1.9 Zmiana granic miasta, zmiany nazw ulic 1950 - 1973 0
1.10 Materiały dotyczące członków organów kolegialnych 1954 - 1969 0
1.11 Sprawozdania dotyczące spraw pracowniczych 1950 - 1973 0
1.12 Skargi i wnioski 1950 - 1973 0
1.13 Wydawnictwa własne 1955 - 1969 0
1.14 Wycinki prasowe 1951 - 1951 0
1.15 Kontrole Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i jego jednostek podległych 1950 - 1973 0
1.16 Plakaty i druki ulotne 1950 - 1955 0
2 Miejska Komisja Planowania Gospodarczego 0
2.1 Protokoły z posiedzeń Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego, sprawy organizacyjne 1950 - 1970 0
2.2 Plany perspektywiczne 1967 - 1973 0
2.3 Plany wieloletnie 1967 - 1973 0
2.4 Plany roczne 1952 - 1973 0
2.5 Inne plany 1951 - 1973 0
2.6 Bilanse siły roboczej 1954 - 1962 0
2.7 Okresowe oceny sytuacji gospodarczej 1971 - 1972 0
3 Wydział Finansowy 0
3.1 Plany pracy i sprawozdania 1962 - 1965 0
3.2 Budżety i sprawozdania z ich wykonania 1955 - 1974 0
4 Wydział Oświaty 100
4.1 Okólniki i zarządzenia, spisy spraw 1951 - 1955 0
4.2 Konferencje i narady organizowane przez wydział 1949 - 1958 0
4.3 Organizacja szkół 1945 - 1966 0
4.4 Plany pracy i sprawozdania 1950 - 1957 0
4.5 Skargi i zażalenia 1954 - 1956 0
4.6 Dożywianie dzieci i opieka nad sierotami 1946 - 1958 0
4.7 Obchody świąt i rocznic 1951 - 1953 0
4.8 Sprawozdania statystyczne 1951 - 1958 0
4.9 Budżety i sprawozdania 1953 - 1958 0
4.10 Kontrole 1949 - 1957 0
4.11 Sprawozdania z klasyfikacji uczniów 1951 - 1958 0
4.12 Oświata dorosłych 1952 - 1959 0
4.13 Walka z analfabetyzmem 1951 - 1951 0
4.14 Przedszkola 1949 - 1958 100
4.15 Szkoły 1945 - 1966 0
4.16 Kolonie letnie 1951 - 1957 0
5 Wydział Kultury 340
5.1 Realizacja wniosków organów kolegialnych 1969 - 1973 0
5.2 Plany gospodarcze, budżety i sprawozdania z ich realizacji 1955 - 1974 0
5.3 Sprawozdania statystyczne 1952 - 1973 0
5.4 Nadzór nad jednostkami kultury 1953 - 1973 0
5.5 Obchody rocznic 1971 - 1971 0
5.6 Konkursy, przeglądy 1960 - 1973 0
5.7 Budowa domów kultury i pomników 1955 - 1975 340
5.8 Wycinki prasowe 1957 - 1959 0
6 Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki dla miasta i powiatu 0
6.1 Zarządzenia przewodniczącego KKFiT i ich realizacja 1963 - 1968 0
6.2 Organizacja KKFiT 1960 - 1969 0
6.3 Protokoły z posiedzeń KKFiT 1950 - 1969 0
6.4 Narady i konferencje 1963 - 1969 0
6.5 Plany i sprawozdania z ich wykonania 1963 - 1974 0
6.6 Plany pracy i sprawozdania z ich wykonania 1950 - 1970 0
6.7 Organizacja imprez sportowych 1949 - 1969 0
6.8 Powszechne wychowanie fizyczne 1952 - 1969 0
6.9 Nadawanie klas sportowych 1948 - 1969 0
6.10 Ewidencja klubów i działaczy sportowych, sprawy dyscyplinarne zawodników 1948 - 1972 0
6.11 Dyscypliny sportu 1950 - 1967 0
6.12 Kluby sportowe 1948 - 1970 0
6.13 Analizy 1951 - 1972 0
6.14 Opracowania statystyczne 1960 - 1973 0
6.15 Kontrole i rewizje 1960 - 1972 0
6.16 Budowa bazy sportowej 1955 - 1972 0
6.17 Wycinki prasowe 1964 - 1969 0
7 Wydział Spraw Wewnętrznych 0
7.1 Zarządzenia, sprawy organizacyjne 1959 - 1973 0
7.2 Szkolenie pracowników, ewidencja pieczęci 1968 - 1971 0
7.3 Plany pracy i sprawozdania z ich wykonania 1967 - 1972 0
7.4 Kontrole 1968 - 1973 0
7.5 Sprawy wywłaszczeniowe 1966 - 1966 0
7.6 Rozminowanie miasta 1963 - 1971 0
7.7 Sprawy różne 1962 - 1971 0
7.8 Kancelaria tajna 1945 - 1973 0
8 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 0
8.1 Organizacja wydziału 1960 - 1970 0
8.2 Budżety i sprawozdania z ich wykonania 1955 - 1974 0
8.3 Sprawy przedsiębiorstw miejskich 1949 - 1974 0
8.4 Analizy 1966 - 1967 0
8.5 Sprawozdania statystyczne 1965 - 1965 0
8.6 Kontrole 1965 - 1971 0
8.7 Nieruchomości, tereny uzbrojone 1948 - 1973 0
8.8 Nazewnictwo ulic 1970 - 1973 0
8.9 Budowa kąpieliska 1963 - 1965 0
8.10 Czyny społeczne 1959 - 1959 0
9 Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 0
9.1 Plany i programy 1954 - 1970 0
9.2 Sprawozdania statystyczne 1951 - 1959 0
9.3 Zapotrzebowania na artykuły spożywcze i przemysłowe 1949 - 1950 0
10 Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 0
10.1 Okólniki 1945 - 1951 0
10.2 Protokoły z posiedzeń 1961 - 1972 0
10.3 Plany wieloletnie 1969 - 1972 0
10.4 Plany i sprawozdania roczne 1954 - 1974 0
10.5 Budżety i sprawozdania z ich wykonania 1951 - 1974 0
10.6 Analizy 1954 - 1972 0
10.7 Sprawozdania statystyczne 1950 - 1973 0
10.8 Kontrole 1961 - 1967 0
10.9 Współpraca z innymi jednostkami 1961 - 1961 0
10.10 Sprawy personelu medycznego i pracownicze 1951 - 1970 0
10.11 Nadzór nad punktami opieki zdrowotnej 1950 - 1955 0
11 Wydział Zatrudnienia 0
11.1 Organizacja wydziału 1960 - 1971 0
11.2 Sprawozdania z pośrednictwa pracy 1960 - 1972 0
11.3 Analizy zatrudnienia 1962 - 1971 0
11.4 Zarządzenia organów zwierzchnich i ich realizacja 1962 - 1970 0
12 Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 0
12.1 Decyzje w sprawie zatwierdzenia planu realizacyjnego 1971 - 1971 0
12.2 Informacje o terenie 1970 - 1974 0
12.3 Lokalizacja ogólna i szczegółowa inwestycji 1955 - 1974 0
12.4 Plany zagospodarowania przestrzennego 1950 - 1970 0
13 Wydział Komunikacji 0
13.1 Sprawozdania statystyczne 1960 - 1961 0