Akta miasta Byczyny

Sygnatura
45/7/0
Daty skrajne
1546-1845
Liczba serii
67
Liczba skanów
0
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Rada miejska i zarządanie miastem 0
1.1 sprawy ogólne ustroju miejskiego 0
1.2 wybór rady miejskiej 0
1.3 poszczególni członkowie rady 0
1.4 burmistrzowie 0
1.5 sprawy miejskie ogolne 0
1.6 sprawy sporne rady 0
1.7 sprawy prawa warzenia piwa i gorzałki 0
1.8 wyszynk wina 0
1.9 przywileje 0
1.10 stosunki z rządem krajowym 0
1.11 nieruchomości miejskie 0
2 Stany 0
2.1 gmina miejska 0
2.2 poddani 0
2.3 szlachta 0
3 Zarząd miejski- urzędnicy miejscy 0
3.1 urzednicy miejscy 0
4 Prawo i sądownictwo 0
4.1 sprawy cywilne 0
4.2 sprawy kryminalne 0
4.3 waria 0
4.4 sprawy ogólne 0
5 Policja 0
5.1 nadzór nad handlem i rzemiosłem 0
5.2 sprawy zdrowotne 0
5.3 drogi i mosty 0
5.4 pożary 0
5.5 różne 0
6 Finanse 0
6.1 podatki 0
6.2 akcyza 0
6.3 cła 0
6.4 kasa miejska 0
6.5 urzędnicy 0
6.6 rachunki miejskie 0
7 Militaria 0
7.1 ogólne sprawy wojenne 0
7.2 kwaterunek 0
7.3 bractwo kurkowe 0
8 Sprawy gospodarcze 0
8.1 młyny 0
8.2 handel 0
8.3 ogólne sprawy cechowe 0
8.4 poszczególne cechy 0
9 Oświata i wychowanie 0
9.1 szkoła miejska 0
9.2 szkoła katolicka 0
9.3 szkoły prywatne i pokatne 0
9.4 szkoła dla dziewcząt 0
9.5 szpitale 0
10 Kościół 0
10.1 interconfessionalia 0
10.2 sprawy kościelne ewang. 0
10.3 kościół miejski 0
10.4 pastorzy 0
10.5 diakoni 0
10.6 inni urzędnicy kościelni 0
10.7 majatek kościelny 0
10.8 rachunki kościelne 0
10.9 kościół katolicki 0
10.10 cmentarze 0
11 Sprawy sporne dot. nieruchomości, osób 0
11.1 sprawy sporne dotyczące nieruchomości prywatnych 0
11.2 sprawy sporne pomiędzy osobami prywatnymi 0
12 Testamenty 0
13 Wyłączone z rozsypu dokumentów 0