Prezydium Rady Narodowej Osiedla Kolonowskie

Sygnatura
45/230/0
Daty skrajne
[1952] 1954-1972
Liczba serii
29
Liczba skanów
0