Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego

Sygnatura
2/100/0
Liczba serii
151
Liczba skanów
3332
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Materiały I. J. Paderewskiego: materiały biograficzne 1861-1940 [sygn. 1-247] 0
1.1 Dokumenty osobiste [sygn. 1-3] 1882 - 1940 49
1.2 Dyplomy [sygn. 4-54] 1891 - 1939 0
1.3 Wspomnienia (notatki, pamiętniki) [sygn. 55-56] 1900 - 1939 0
1.4 Dane biograficzne (w wydawnictwach, wycinkach prasowych) [sygn. 57-67] 1890 - 1940 0
1.5 Adresy hołdownicze społeczeństwa, dyplomy uznania, albumy [sygn. 68-155] 1893 - 1940 0
1.6 Wycinki prasowe dotyczące życia i pracy [sygn. 156-172] 1888 - 1940 0
1.7 Recepty i diagnozy lekarskie [sygn. 173-177] 1885 - 1940 0
1.8 Wizytówki i fotografie [sygn. 178-209] 1861 - 1940 0
1.9 Korespondencja rodziny i bliskich (nie do wglądu) [sygn. 210-247] 1887 - 1940 0
2 Materiały I. J. Paderewskiego: materiały dotyczące działalności muzycznej 1879-1940 [sygn. 248-586] 0
2.1 Utwory I. J. Paderewskiego (rękopisy i druki, przekazane w depozyt Instytutowi im. F. Chopina) 0
2.2 Programy koncertów (rękopisy i druki) [sygn. 248-280] 1879 - 1939 0
2.3 Recenzje (wycinki prasowe) [sygn. 281-332] 1888 - 1940 0
2.4 Korespondencja - agencji koncertowych, instytucji i stowarzyszeń muzycznych [sygn. 333-534] 1887 - 1940 0
2.5 Finanse, związane z działalnością muzyczną [sygn. 535-551] 1883 - 1940 0
2.6 Korespondencja uczniów [sygn. 552-563] 1920 - 1940 0
2.7 Programy i recenzje o koncertach różnych muzyków [sygn. 564-574] 1888 - 1940 0
2.8 Wydawnictwa, druki, prospekty o treści muzycznej [sygn. 575-586] 1880 - 1940 0
3 Materiały I. J. Paderewskiego: materiały dotyczące działalności polityczno-społecznej 1886-1941: lata 1886-1918 [sygn. 587-680] 0
3.1 Ogólne, dotyczące Polski [sygn. 587-605, 5275] 1891 - 1926 594
3.2 Polacy pod zaborami [sygn. 606-617] 1886 - 1928 303
3.3 Organizacje i instytucje polskie na terenie Brazylii i Stanów Zjednoczonych [sygn. 618-635] 1891 - 1918 1023
3.4 Organizacja i instytucje polskie na terenie Francji i Szwajcarii [sygn. 636-645] 1877 - 1925 153
3.5 Organizacja i instytucje polskie na terenie Rosji i Dalekiego Wschodu [sygn. 646-649] 1917 - 1924 0
3.6 Tworzenie armii polskiej na obczyźnie [sygn. 650-661] 1917 - 1925 0
3.7 Ententa wobec sprawy niepodległości Polski [sygn. 662-671] 1914 - 1918 0
3.8 Ogólne, dotyczące Europy [sygn. 672-676] 1890 - 1927 0
3.9 Prasa [sygn. 677-680] 1888 - 1926 0
4 Materiały I. J. Paderewskiego: materiały dotyczące działalności polityczno-społecznej 1886-1941: lata XII 1918-V 1921 [sygn. 681-1009] 0
4.1 Sekretariat Osobisty Prezydenta Ministrów i Sekretariat Osobisty I. J. Paderewskiego: sprawy personalne i administracyjne [sygn. 681-687] 1919 - 1920 38
4.2 Sekretariat Osobisty Prezydenta Ministrów i Sekretariat Osobisty I. J. Paderewskiego: finanse [sygn. 688-690] 1919 - 1920 0
4.3 Sekretariat Osobisty Prezydenta Ministrów i Sekretariat Osobisty I. J. Paderewskiego: skargi, rady, memoriały [sygn. 691-710] 1918 - 1921 0
4.4 Sekretariat Osobisty Prezydenta Ministrów i Sekretariat Osobisty I. J. Paderewskiego: hołdy [sygn. 711-722] 1919 - 1930 0
4.5 Sekretariat Osobisty Prezydenta Ministrów i Sekretariat Osobisty I. J. Paderewskiego: prośby o pomoc, radę, autografy [sygn. 723-730] 1918 - 1921 0
4.6 Sekretariat Osobisty Prezydenta Ministrów i Sekretariat Osobisty I. J. Paderewskiego: zaproszenia [sygn. 731-738] 1919 - 1921 0
4.7 Sekretariat Osobisty Prezydenta Ministrów i Sekretariat Osobisty I. J. Paderewskiego: prasa [sygn. 739-744] 1918 - 1921 0
4.8 Polityka wewnętrzna i zagraniczna: obejmowanie i sprawowanie władzy [sygn. 745-748] 1918 - 1928 0
4.9 Polityka wewnętrzna i zagraniczna: organizacja władz państwowych [sygn. 749-751] 1919 - 1919 0
4.10 Polityka wewnętrzna i zagraniczna: sytuacja gospodarcza kraju [sygn. 752-757] 1919 - 1920 0
4.11 Polityka wewnętrzna i zagraniczna: sprawy oświaty, nauki, kultury i sztuki [sygn. 758-762] 1897 - 1921 0
4.12 Polityka wewnętrzna i zagraniczna: ugrupowania i partie polityczne, związki zawodowe [sygn. 763-771] 1918 - 1919 0
4.13 Polityka wewnętrzna i zagraniczna: Kościół [sygn. 772] 1919 - 1920 0
4.14 Polityka wewnętrzna i zagraniczna: sprawa żydowska [sygn. 773-774] 1918 - 1921 0
4.15 Polityka wewnętrzna i zagraniczna: aktualne zagadnienia polityki wewnętrznej i zagranicznej [sygn. 775-793] 1918 - 1921 224
4.16 Sejm i Rada Ministrów [sygn. 794-806] 1919 - 1920 0
4.17 Wojsko [sygn. 807-819] 1918 - 1932 0
4.18 Polityka zagraniczna: sprawy administracyjno-personalne MSZ [sygn. 820-834] 1919 - 1921 0
4.19 Polityka zagraniczna: Konferencja Pokojowa: Delegacja Polska [sygn. 835-840] 1919 - 1920 0
4.20 Polityka zagraniczna: Konferencja Pokojowa: materiały obrad [sygn. 841-859] 1919 - 1920 0
4.21 Polityka zagraniczna: Liga Narodów: Delegacja Polska [sygn. 860-871] 1919 - 1922 0
4.22 Polityka zagraniczna: Liga Narodów: materiały obrad [sygn. 872-883] 1919 - 1921 0
4.23 Polityka zagraniczna: sprawa granic [sygn. 884] 1918 - 1920 0
4.24 Polityka zagraniczna: sprawa granic: Gdańsk [sygn. 885-895] 1918 - 1921 0
4.25 Polityka zagraniczna: sprawa granic: granice z Niemcami (Wielkopolska, Pomorze, Warmia i Mazury, Śląsk) [sygn. 896-916] 1918 - 1936 0
4.26 Polityka zagraniczna: sprawa granic: granice z Czechosłowacją [sygn. 917-932] 1918 - 1920 89
4.27 Polityka zagraniczna: sprawa granic: granice wschodnie i północno-wschodnie [sygn. 933-969] 1911 - 1921 580
4.28 Stosunki z wielkimi mocarstwami [sygn. 970-972] 1919 - 1919 0
4.29 Stosunki z wielkimi mocarstwami: Francją [sygn. 973-977] 1919 - 1921 0
4.30 Stosunki z wielkimi mocarstwami: Wielką Brytanią (oraz Kanadą, Australią i Nową Zelandią) [sygn. 978-985] 1919 - 1921 0
4.31 Stosunki z wielkimi mocarstwami: Stanami Zjednoczonymi (oraz Wychodźstwem Polskim w St. Zjednoczonych) [sygn. 986-997] 1918 - 1921 279
4.32 Stosunki z wielkimi mocarstwami: Włochami [sygn. 998] 1919 - 1919 0
4.33 Stosunki z innymi państwami [sygn. 999-1009] 1919 - 1920 0
5 Materiały I. J. Paderewskiego: materiały dotyczące działalności polityczno-społecznej 1886-1941: lata V 1921-1941 [sygn. 1010-3176] 0
5.1 Przemówienia, oświadczenia, wywiady, artykuły [sygn. 1010-1041] 1921 - 1940 0
5.2 Korespondencja I. J. Paderewskiego do: osób [sygn. 1042-1118] 1921 - 1940 0
5.3 Korespondencja I. J. Paderewskiego do: partii, organizacji i stowarzyszeń polskich [sygn. 1119-1124] 1922 - 1939 0
5.4 Korespondencja I. J. Paderewskiego do: Polonii Amerykańskiej: osób [sygn. 1125-1131] 1921 - 1941 0
5.5 Korespondencja I. J. Paderewskiego do: Polonii Amerykańskiej: instytucji i organizacji [sygn. 1132-1135] 1931 - 1934 0
5.6 Korespondencja I. J. Paderewskiego do: partii, organizacji i stowarzyszeń zagranicznych [sygn. 1136-1141] 1921 - 1937 0
5.7 Korespondencja I. J. Paderewskiego od: osób [sygn. 1142-1819] 1891 - 1940 0
5.8 Korespondencja I. J. Paderewskiego od: polskich uchodźców, internowanych, jeńców, Polaków z kraju [sygn. 1820-1821] 1939 - 1940 0
5.9 Korespondencja I. J. Paderewskiego od: polskich władz państwowych i samorządowych [sygn. 1822-1839] 1921 - 1939 0
5.10 Korespondencja I. J. Paderewskiego od: polskich partii, organizacji, stowarzyszeń i instytucji [sygn. 1840-2159] 1908 - 1940 0
5.11 Korespondencja I. J. Paderewskiego od: Polonii (Amerykańskiej i z innych krajów): osób [sygn. 2160-2409] 1907 - 1940 0
5.12 Korespondencja I. J. Paderewskiego od: Polonii (Amerykańskiej i z innych krajów): organizacji, stowarzyszeń, instytucji [sygn. 2410-2740] 1920 - 1940 0
5.13 Korespondencja I. J. Paderewskiego od: władz państwowych i samorządowych z zagranicy [sygn. 2741-2753] 1913 - 1939 0
5.14 Korespondencja I. J. Paderewskiego od: partii, organizacji i stowarzyszeń zagranicznych [sygn. 2754-2985] 1891 - 1940 0
5.15 Sytuacja wewnętrzna i zagraniczna Polski w okresie 1921-IX 1939: sytuacja wewnętrzna: sytuacja gospodarcza [sygn. 2986-2988] 1923 - 1926 0
5.16 Sytuacja wewnętrzna i zagraniczna Polski w okresie 1921-IX 1939: sytuacja wewnętrzna: sytuacja polityczna [sygn. 2989-3013] 1922 - 1939 0
5.17 Sytuacja wewnętrzna i zagraniczna Polski w okresie 1921-IX 1939: sytuacja wewnętrzna: ugrupowania i partie polityczne [sygn. 3014-3032] 1922 - 1939 0
5.18 Sytuacja wewnętrzna i zagraniczna Polski w okresie 1921-IX 1939: sytuacja wewnętrzna: mniejszości narodowe [sygn. 3033-3038] 1921 - 1932 0
5.19 Sytuacja wewnętrzna i zagraniczna Polski w okresie 1921-IX 1939: sytuacja wewnętrzna: sprawy Kościoła [sygn. 3039-3042] 1926 - 1932 0
5.20 Sytuacja wewnętrzna i zagraniczna Polski w okresie 1921-IX 1939: sytuacja wewnętrzna: różne [sygn. 3043-3045] 1928 - 1931 0
5.21 Sytuacja wewnętrzna i zagraniczna Polski w okresie 1921-IX 1939: sytuacja Polski na arenie międzynarodowej (w układzie alfabet. wg państw) [sygn. 3046-3066] 1923 - 1933 0
5.22 Polska w okresie IX 1939 - lato 1940: sytuacja w kraju i na emigracji [sygn. 3067-3079] 1939 - 1940 0
5.23 Polska w okresie IX 1939 - lato 1940: władze polskie na emigracji [sygn. 3080-3091] 1939 - 1940 0
5.24 Polska w okresie IX 1939 - lato 1940: sprawy wojska [sygn. 3092-3097] 1939 - 1940 0
5.25 Polska w okresie IX 1939 - lato 1940: materiały informacyjno-propagandowe [sygn. 3098-3105] 1939 - 1940 0
5.26 Sytuacja w różnych państwach 1921-1940: ogólne i wg państw (alfabetycznie) [sygn. 3106-3141] 1921 - 1939 0
5.27 Sytuacja w różnych państwach 1921-1940: w okresie IX 1939 - lato 1940 [sygn. 3142-3148] 1939 - 1940 0
5.28 Wycinki prasowe, egzemplarze gazet i czasopism: wycinki, dotyczące Polski i sytuacji międzynarodowej [sygn. 3149-3164] 1921 - 1940 0
5.29 Wycinki prasowe, egzemplarze gazet i czasopism: wycinki z prasy polonijnej [sygn. 3165-3168] 1921 - 1940 0
5.30 Wycinki prasowe, egzemplarze gazet i czasopism: egzemplarze dzienników i czasopism [sygn. 3169-3176] 1920 - 1940 0
6 Materiały I. J. Paderewskiego: materiały dotyczące spraw finansowych Ignacego Jana Paderewskiego [sygn. 3177-3427] 0
6.1 Ogólne [sygn. 3177-3188] 1881 - 1940 0
6.2 Rachunki bieżące [sygn. 3189-3227] 1887 - 1940 0
6.3 Posiadłości ziemskie [sygn. 3228-3255] 1893 - 1940 0
6.4 Banki [sygn. 3256-3415] 1883 - 1940 0
6.5 Towarzystwa akcyjne i ubezpieczeniowe [sygn. 3416-3427] 1891 - 1940 0
7 Materiały I. J. Paderewskiego: korespondencja prywatna [sygn. 3428-3762] 0
7.1 I. J. Paderewskiego do różnych osób [sygn. 3428-3433] 0
7.2 Do I. J. Paderewskiego [sygn. 3434-3762] 1876 - 1940 0
8 Materiały I. J. Paderewskiego: materiały nadesłane: utwory literackie, prospekty, albumy, fotografie [sygn. 3763-3825] 1817 - 1940 0
9 Materiały członków rodziny: materiały Heleny Paderewskiej [sygn. 3826-4024] 0
9.1 Materiały biograficzne: dokumenty osobiste, fotografie rodziny, pamiętniki, adresy hołdownicze, dyplomy [sygn. 3826-3841] 1856 - 1934 0
9.2 Materiały biograficzne: korespondencja z rodziną (nie do wglądu) [sygn. 3842-3856] 1890 - 1931 0
9.3 Działalność społeczna: w latach 1915-1918 w St. Zjednoczonych [sygn. 3857-3861] 1915 - 1924 0
9.4 Działalność społeczna: w latach 1919-1922 w Polsce i St. Zjednoczonych: w Polskim Białym Krzyżu (P.B.K.) [sygn. 3862-3963] 1918 - 1931 0
9.5 Działalność społeczna: w latach 1919-1922 w Polsce i St. Zjednoczonych: pomoc dla Polaków na Dalekim Wschodzie i Syberii [sygn. 3964-3979] 1920 - 1922 0
9.6 Działalność społeczna: w latach 1919-1922 w Polsce i St. Zjednoczonych: pomoc udzielana z funduszów własnych [sygn. 3980-3999] 1917 - 1924 0
9.7 Korespondencja prywatna [sygn. 4000-4016] 1918 - 1929 0
9.8 Korespondencja prywatna: działalność gospodarcza [sygn. 4017-4024] 1900 - 1931 0
10 Materiały członków rodziny: materiały Antoniny z Paderewskich Wilkońskiej [sygn. 4025-4033] 0
10.1 Dokumenty osobiste, notatki, rachunki [sygn. 4025-4028] 1914 - 1940 0
10.2 Korespondencja [sygn. 4029-4033] 1900 - 1940 0
11 Materiały członków rodziny: materiały Władysława Górskiego [sygn. 4034-4038] 1882 - 1956 0
12 Materiały członków rodziny: materiały Wacława O. Górskiego [sygn. 4039-4044] 1888 - 1937 0
13 Materiały członków rodziny: materiały Barbary Obuchowicz, Emilii i Anny Jaszowskich [sygn. 4045-4051] 1888 - 1939 0
14 Materiały współpracowników: materiały Strakaczów - Sylwina, Anieli, Anetki [sygn. 4052-4399] 0
14.1 Materiały biograficzne S. Strakacza [sygn. 4052-4064] 1920 - 1940 0
14.2 Korespondencja agencji koncertowych, instytucji i organizacji muzycznych [sygn. 4065-4081] 1930 - 1940 0
14.3 Artykuły, notatki [sygn. 4082-4088] 1932 - 1940 0
14.4 Korespondencja S. Strakacza do: osób [sygn. 4089-4095] 1930 - 1940 0
14.5 Korespondencja S. Strakacza do: organizacji i instytucji polskich zagranicznych [sygn. 4096-4099] 1926 - 1940 0
14.6 Korespondencja do S. Strakacza o treści polityczno-społecznej od: osób [sygn. 4100-4275] 1920 - 1940 0
14.7 Korespondencja do S. Strakacza o treści polityczno-społecznej od: uchodźców, internowanych, jeńców, Polaków z kraju [sygn. 4276-4277] 1939 - 1940 0
14.8 Korespondencja do S. Strakacza o treści polityczno-społecznej od: polskich władz państwowych i samorządowych [sygn. 4278-4283] 1931 - 1940 0
14.9 Korespondencja do S. Strakacza o treści polityczno-społecznej od: organizacji, instytucji i wydawnictw polskich [sygn. 4284-4299] 1927 - 1939 0
14.10 Korespondencja do S. Strakacza o treści polityczno-społecznej od: Polonii: osób [sygn. 4300-4326] 1921 - 1940 0
14.11 Korespondencja do S. Strakacza o treści polityczno-społecznej od: Polonii: organizacji, stowarzyszeń i instytucji [sygn. 4327-4340] 1928 - 1940 0
14.12 Korespondencja do S. Strakacza o treści polityczno-społecznej od: organizacji, instytucji i wydawnictw zagranicznych [sygn. 4341-4356] 1930 - 1940 0
14.13 Materiały dotyczące udziału Polski w pracach Ligi Narodów (1939-1940) [sygn. 4357-4359] 1939 - 1940 0
14.14 Materiały dotyczące spraw finansowych S. Strakacza [sygn. 4360-4363] 1920 - 1940 0
14.15 Korespondencja prywatna S. Strakacza [sygn. 4364-4382] 1922 - 1940 0
14.16 Listy obce [sygn. 4383-4384] 1940 - 1940 0
14.17 Korespondencja Anieli Strakacz: z rodziną [sygn. 4385-4390] 1930 - 1940 0
14.18 Korespondencja Anieli Strakacz: z uchodźcami, internowanymi, jeńcami i Polakami z kraju [sygn. 4391-4395] 1939 - 1940 0
14.19 Korespondencja Anieli Strakacz: prywatna [sygn. 4396] 1930 - 1940 0
14.20 Korespondencja i notatki Anetki Strakacz [sygn. 4397-4399] 1939 - 1940 0
15 Materiały współpracowników: materiały Józefa K. Orłowskiego [sygn. 4400-4464] 0
15.1 Broszury, artykuły, memoriały (własne) [sygn. 4400-4407] 1902 - 1928 0
15.2 Korespondencja: J. Orłowskiego do [sygn. 4408-4416] 1927 - 1935 0
15.3 Korespondencja: do J. Orłowskiego od: osób [sygn. 4417-4457] 1916 - 1936 0
15.4 Korespondencja: do J. Orłowskiego od: partii, organizacji i banków [sygn. 4458-4464] 1921 - 1939 0
16 Materiały współpracowników: materiały Heleny Lübke [sygn. 4465-4468] 1940 - 1940 0
17 Materiały osób obcych [sygn. 4469-4497] 0
17.1 Dokumenty osobiste [sygn. 4469-4470] 1940 - 1940 0
17.2 Korespondencja [sygn. 4471-4497] 1890 - 1940 0
18 Odpisy i fotokopie listów nieczytelnych do I. J. Paderewskiego sporządzone w MSZ [sygn. 4498] 0
19 Dopływ [sygn. 4499-5274] 1878 - 1972 0