Socjalistyczna Agencja Prasowa

Sygnatura
3/3/0
Liczba serii
102
Liczba skanów
11242
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Portrety i fotografie związane z życiem osobistym 1945 - 1948 503
2 Partie polityczne 0
2.1 Polska Partia Robotnicza (PPR) 1946 - 1948 40
2.2 Polska Partia Socjalistyczna (PPS) 1946 - 1948 485
2.3 Zjednoczenie Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) i Polskiej Partii Robotniczej (PPR) 1948 - 1948 115
2.4 Żydowska Socjalistyczna Partia "BUND" 1948 - 1948 1
2.5 Ruch ludowy - Stronnictwo Ludowe (SL) i Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) 1949 - 1949 8
3 Władze państwowe i sejm 1946 - 1948 408
4 Wojsko 1946 - 1948 40
5 Milicja Obywatelska i Straż Pożarna 1946 - 1949 69
6 Sądownictwo 1946 - 1948 78
7 Międzynarodowe spotkania (nie urzędowe) 1946 - 1948 208
8 Stosunki z zagranicą 1946 - 1948 450
9 Towarzystwa. Stowarzyszenia. Związki. Organizacje 0
9.1 Organizacje społeczne i polityczne, Polski Czerwony Krzyż (PCK) 1946 - 1949 299
9.2 Organizacja Młodzieżowa Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych (OMTUR) i Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych (TUR) 1946 - 1948 57
9.3 Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej (ZNMS) 1947 - 1947 2
9.4 Towarzystwo Przyjaciół Demokratycznej Grecji 1948 - 1948 4
9.5 Komitety Słowiańskie 1947 - 1947 291
9.6 Związki zawodowe 1946 - 1948 202
9.7 Organizacje młodzieżowe: Powszechna Organizacja "Służba Polsce" (SP), Związek Młodzieży Wiejskiej RP Wici (ZMW RP Wici), Związek Młodzieży Polskiej (ZMP), Związek Młodzieży Chrześcijańskiej (YMCA), inne 1946 - 1948 130
9.8 Związek Inwalidów Wojennych, Zwiazek Bojowników o Wolność i demokrację (ZBOWiD), Liga Lotnicza, inne 1947 - 1948 88
10 Wyścig pracy 1948 - 1948 3
11 Organizacje pomocy 1946 - 1948 43
12 Religia 1946 - 1948 80
13 Uroczystości państwowe: rocznicowe, poświęcenia sztandarów, pogrzebowe 1946 - 1948 394
14 Uroczystości państwowe: 1 Maja, 22 Lipca 1947 - 1948 83
15 Dzień Górnika, Dzień Kobiet, rocznice 1946 - 1949 345
16 Służba zdrowia 1946 - 1948 49
17 Opieka społeczna i repatriacja 1946 - 1948 50
18 Górnictwo, przemysł, rzemiosło 1946 - 1948 469
19 Rolnictwo, leśnictwo, rybołóstwo 1946 - 1948 110
20 Komunikacja kolejowa 1946 - 1948 147
21 Transport samochodowy i konny 1946 - 1949 62
22 Komunikacja lotnicza 1946 - 1948 11
23 Transport wodny 1946 - 1948 177
24 Mosty 1946 - 1949 220
25 Komunikacja miejska (tramwajowa, autobusowa, taksówki) 1946 - 1948 153
26 Poczta 1946 - 1948 9
27 Banki, finanse 1948 - 1948 17
28 Handel, spółdzielczość, usługi 1946 - 1948 529
29 Wystawy gospodarcze 1946 - 1948 206
30 Katastrofy budowlane 1948 - 1948 4
31 Powodzie 1947 - 1948 57
32 Nauka: szkoły i przedszkola 1946 - 1948 157
33 Kolonie letnie, domy dziecka, żłobki 1946 - 1948 106
34 Szkolnictwo wyższe 1946 - 1948 108
35 Literatura 1948 - 1948 20
36 Prasa 1946 - 1948 165
37 Muzea, biblioteki, archiwa 1946 - 1948 124
38 Plastyka 1946 - 1948 43
39 Muzyka, śpiew, taniec 1946 - 1949 182
40 Teatr 1946 - 1949 291
41 Cyrk 1946 - 1948 13
42 Film i radio 1946 - 1949 23
43 Moda i folklor 1946 - 1949 122
44 Wręczenie nagród w dziedzinie sztuki 1947 - 1948 24
45 Wystawy sztuki 1946 - 1948 95
46 Sport 1948 - 1948 2
46.1 Boks 1946 - 1948 164
46.2 Gimnastyka 1947 - 1948 29
46.3 Hokej 1948 - 1948 59
46.4 Jeździectwo 1947 - 1948 39
46.5 Kajakarstwo 1948 - 1948 1
46.6 Kolarstwo 1946 - 1949 108
46.7 Koszykówka 1946 - 1948 24
46.8 Lekkoatletyka 1948 - 1948 33
46.9 Lotnictwo 1946 - 1948 15
46.10 Łyżwiarstwo 1948 - 1948 16
46.11 Narciarstwo 1947 - 1948 55
46.12 Piłka nożna 1947 - 1948 107
46.13 Piłka siatkowa 1947 - 1948 39
46.14 Pływanie 1947 - 1948 53
46.15 Podnoszenie ciężarów 1948 - 1948 1
46.16 Sport motocyklowy 1947 - 1948 118
46.17 Sport smochodowy 1947 - 1948 79
46.18 Skoki do wody 1947 - 1947 9
46.19 Szermierka 1947 - 1947 12
46.20 Szybownictwo 1948 - 1948 11
46.21 Tenis 1947 - 1948 30
46.22 Wioślarstwo 1948 - 1948 8
46.23 Żeglarstwo 1946 - 1948 4
46.24 Żużel 1948 - 1948 6
46.25 Olimpada sportowa w Londynie 1948 - 1948 20
47 Miejscowości (A-Z) 1946 - 1948 1898
48 Zagranica 0
48.1 Czechosłowacja 1948 - 1948 24
48.2 Francja 1948 - 1948 11
48.3 Grecja 1948 - 1948 1
48.4 Indonezja 1948 - 1948 4
48.5 Izrael 1948 - 1948 17
48.6 Japonia 1946 - 1948 1
48.7 Jordania 1948 - 1948 3
48.8 Liban 1948 - 1948 1
48.9 Niemcy 1948 - 1948 7
48.10 Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 1948 - 1948 2
48.11 Węgry 1948 - 1948 4
48.12 Wielka Brytania 1947 - 1948 17
48.13 Włochy 1947 - 1948 2
48.14 ZSRR - Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 1948 - 1948 29
48.15 Konferencja Poczdamska 1945 - 1945 1
48.16 ONZ - Organizacja Narodoów Zjednoczonych 1948 - 1948 9