Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Łukowie

Sygnatura
62/602/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
6254