Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Szczecinie

Sygnatura
65/440/0
Daty skrajne
1945-1991
Liczba serii
111
Liczba skanów
0
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Wydział Planowania, Organizacji, Zatrudnienia i Płac 0
1.1 Organizacja przedsiębiorstwa 1950 - 1989 0
1.2 Zarządzenia wewnętrzne 1956 - 1991 0
1.3 Powołanie i likwidacja rejonów lasów państwowych 1949 - 1981 0
1.4 Tworzenie nadleśnictw, zmiana ich nazw, siedzib i granic 1951 - 1990 0
1.5 Prowadzenie składnicy akt, instrukcje kancelaryjne, wykazy akt 1951 - 1985 0
1.6 "Nasze sprawy" biuletyny organizacyjne 1956 - 1957 0
1.7 Protokoły narad gospodarczych, roboczych, produkcyjnych 1951 - 1989 0
1.8 Akcja osiedleńcza 1951 - 1966 0
1.9 Współzawodncitwo pracy 1954 - 1990 0
1.10 Skargi i zażalenia 1954 - 1991 0
1.11 Plany perspektywiczne i wieloletnie gospodarki leśnej 1949 - 1988 0
1.12 Narodowe plany gospodarcze 1951 - 1991 0
1.13 Plany nakładów i kosztów 1953 - 1963 0
1.14 Plany operatywne pozyskania i wywozu drewna 1951 - 1960 0
1.15 Plany zatrudnienia i funduszu płac 1951 - 1992 0
1.16 Sprawozdania statystyczne 1952 - 1990 0
1.17 Organizacja i plany instytucji podległych 1960 - 1986 0
1.18 Plany techniczno-ekonomiczne 0
1.19 Plany roczne 1981 - 1981 0
1.20 Bezpieczeństwo i wydajność pracy 1955 - 1986 0
1.21 Roczne analizy gospodarcze 0
1.22 Posiedzenia komisji 1959 - 1991 0
1.23 Organy kolegialne 1978 - 1990 0
1.24 Analizy roczne 0
1.25 Konkursy 1979 - 1979 0
1.26 Współpracakrajowa i zagraniczna 1984 - 1989 0
1.27 Zakup osad z funduszu leśnego 1983 - 1988 0
1.28 Grunty -dzierżawa, udostępnianie 0
2 Wydział Kadr i Szkolenia Zawodowego 0
2.1 Sprawozdania statystyczne 1959 - 1972 0
3 Wydział Kontroli i Rewizji Gospodarczej 0
3.1 Protokoły narad i konferencji 1952 - 1987 0
3.2 Plany kontroli i rewizji 1948 - 1989 0
3.3 Rejestr kontroli i rewizji 1959 - 1976 0
3.4 Kontrola działalności Dyrekcji 1959 - 1991 0
3.5 Kontrola działalności jednostek podległych 1974 - 1990 0
3.6 Kontrola wewnętrzna 1973 - 1988 0
4 Wydział Administracyjno-Gospodarczy 0
4.1 Materiały dotyczące przejęcia pod zarząd Okręgowego Zarząu Lasów Państwowych obiektów i nieruchomości 1958 - 1977 0
5 Samodzielne Stanowisko do Spraw Wojskowych 0
5.1 Wykazy stanowisk służbowych i etatowych 1946 - 1951 0
5.2 Wykazy nadleśnictw 1948 - 1951 0
5.3 Wzory pieczęci 1949 - 1950 0
5.4 Protokoły narad i konferencji 1948 - 1950 0
5.5 Współpraca z Wojskiem Polskim 1946 - 1965 0
5.6 Inne materiały 1958 - 1972 0
6 Wydział Zbytu i Spedycji 0
6.1 Protokoły narad koordynacyjnych 1959 - 1959 0
6.2 Sprawozdania z wykonania dostaw materiałowych 1959 - 1960 0
7 Wydział Głównego Mechanika 0
7.1 Protokoły narad roboczych i koordynacyjnych 1954 - 1957 0
8 Samodzielne Stanowisko Postępu Technicznego 0
8.1 Wynalazki, udoskonalenia i usprawnienia techniczne 1956 - 1991 0
9 Wydział Hodowli i Ochrony Lasu 0
9.1 Ewidencja powiewrzchni leśnych 1946 - 1980 0
9.2 Infomracje dotyczące problematyki hodowli lasów 1957 - 1991 0
9.3 Plany zagospodarowania lasów 1950 - 1992 0
9.4 Wykonanie wniosków odnowienia i pielęgnacji lasów 1946 - 1957 0
9.5 Sprawozdania statystyczne 1950 - 1991 0
9.6 Programy rekonstrukcji gospodarki leśnej 1968 - 1968 0
9.7 Informacje dotyczące pożarów lasów i ochrony przeciwpożarowej 1959 - 1991 0
10 Wydział Urządzania i Regulacji Stanu Posiadania 1961 - 1992 0
10.1 Rejestry powierzchniowe nadleśnictw, wykazy łąk, gruntów ornych i pastwisk, bilanse powierzchniowe lasów 1946 - 1993 0
10.2 Plany gospodarcze urządzenia lasów w nadleśnictwach (wieloletnie) 1765 - 1990 0
10.3 Plany cięć drzew w nadleśnictwach (wieloletnie) 1958 - 1976 0
10.4 Plany cięć drzew w nadleśnictwach i ich wykonanie (roczne) 1953 - 1991 0
10.5 Inwentaryzacja urządzeniowa 1969 - 1979 0
10.6 Sprawozdania stanu środków trwałych 1966 - 1979 0
10.7 Sprawozdania statystyczne 1955 - 1980 0
10.8 Operat pomiarowy nadleśnictw 1963 - 1991 0
10.9 Zmiany rodzaju użytkowania terenów leśnych 0
11 Wydział Finansów, Rachunkowości i Informatyki 0
11.1 Plany finansowe 1960 - 1980 0
11.2 Sprawozdania finansowe 1950 - 1991 0
11.3 Analizy działalności gospodarczej 1950 - 1991 0
11.4 Kontrole finansowo-księgowe 1957 - 1971 0
12 Mapy 1947 - 1986 0
13 Wydział Gospodarki Zasobami Leśnymi 0
13.1 Nadzór nad lasami niepaństwowymi 1956 - 1964 0
14 Akta osobowe pracowników 0
14.1 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę A 0
14.2 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę B 0
14.3 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę C 0
14.4 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę Ć 0
14.5 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę D 0
14.6 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę E 0
14.7 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę F 0
14.8 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę G 0
14.9 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę H 0
14.10 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę I 0
14.11 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę J 0
14.12 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę K 0
14.13 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę L 0
14.14 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę Ł 0
14.15 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę M 0
14.16 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę N 0
14.17 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę O 0
14.18 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę P 0
14.19 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę Q 0
14.20 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę R 0
14.21 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę S 0
14.22 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę Ś 0
14.23 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę T 0
14.24 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę U 0
14.25 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę V 0
14.26 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę W 0
14.27 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę Y 0
14.28 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę Z 0
14.29 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę Ź 0
14.30 Akta osobow pracowników - nazwiska na literę Ż 0