Fabryka Maszyn Budowlanych "Bumar-Hydroma" w Szczecinie

Sygnatura
65/446/0
Daty skrajne
[1945] 1946-1995
Liczba serii
88
Liczba skanów
0
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Pion Naczelnego Dyrektora 0
1.2 Organizacja przedsiębiorstwa 1951 - 1987 0
1.3 Statuty i regulaminy organizacyjne 1974 - 1990 0
1.4 Przejmowanie nieruchomości i zakładów 1946 - 1968 0
1.5 Prywatyzacja przedsiębiorstwa 1990 - 1993 0
1.6 Zarządzenia wewnętrzne 1953 - 1995 0
1.7 Polecenia służbowe 1968 - 1990 0
1.8 Pisma okólne 1967 - 1988 0
1.9 Regulaminy pracy 1957 - 1980 0
1.10 Regulaminy inne 1957 - 1981 0
1.11 Instrukcje 1964 - 1993 0
1.12 Sprawy kancelaryjno - archiwalne 1946 - 1986 0
1.13 Wyjazdy zagraniczne 1964 - 1973 0
1.14 Kontrole przedsiębiorstwa 1954 - 1995 0
1.15 Paszport przedsiębiorstwa 1962 - 1992 0
1.16 Znak towarowy 1977 - 1982 0
1.17 Kroniki, wycinki prasowe 1971 - 1988 0
1.18 Zakładowy System Wynagradzania 1956 - 1994 0
1.19 Narady 1952 - 1970 0
1.20 Inne opracowania 1969 - 1974 0
2 Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych 0
2.1 Plany perspektywiczne 1972 - 1993 0
2.2 Plany wieloletnie 1960 - 1986 0
2.3 Plany techniczno-ekonomiczne 1951 - 1988 0
2.4 Plany produkcji 1960 - 1979 0
2.5 Plany zatrudnienia 1954 - 1968 0
2.6 Plany postępu technicznego 1960 - 1978 0
2.7 Inne plany roczne 1957 - 1986 0
2.8 Sprawozdania z wykonania planów 5-cio letnich 1965 - 1973 0
2.9 Analizy działalności gospodarczej 1955 - 1991 0
2.10 Sprawozdania z produkcji 1956 - 1994 0
2.11 Sprawozdania z wartości zapasów 1965 - 1982 0
2.12 Sprawozdania z eksportu 1968 - 1981 0
2.13 Sprawozdania z realizacji inwestycji i remontów 1963 - 1992 0
2.14 Sprawozdania z zatrudnienia 1957 - 1995 0
2.15 Sprawozdania z postępu technicznego 1968 - 1987 0
2.16 Sprawozdania z gospodarki magazynowej 1975 - 1981 0
2.17 Sprawozdania z zaopatrzenia 1971 - 1980 0
2.18 Sprawozdania z obrotu węglem 1970 - 1983 0
2.19 Sprawozdania z bezpieczeństwa i higieny pracy 1964 - 1982 0
2.20 Inne sprawozdania 1960 - 1996 0
2.21 Biuletyny informacyjne 1966 - 1987 0
3 Służba Księgowości i Finansów 0
3.1 Plany finansowe 1952 - 1991 0
3.2 Bilanse 1952 - 1995 0
4 Pion Zastepcy Dyrektora ds. Technicznych 0
4.1 Protokoły narad, komisje doraźne 1952 - 1970 0
4.2 Inwestycje 1960 - 1964 0
4.3 Normy remontowe 1947 - 1970 0
4.4 Wynalazczość pracownicza 1954 - 1958 0
5 Samorząd Pracowniczy 0
5.1 Rada Zakładowa-protokoły 1959 - 1980 0
5.2 Rada Zakładowa-sprawozdania 1961 - 1972 0
5.3 Rada Pracownicza-protokoły 1956 - 1989 0
5.4 Rada Pracownicza-sprawozdania 1987 - 1987 0
5.5 Konferencje Samorządu Pracowniczego 1959 - 1980 0
5.6 Samorząd Pracowniczy-organizacja 1957 - 1967 0
5.7 Samorząd Pracowniczy-protokoły 1985 - 1985 0
5.8 Współzawodnictwo pracy 1959 - 1980 0
5.9 Inne opracowania 1970 - 1971 0
6 Akta osobowe pracowników 0
6.1 Nazwiska na literę A 0
6.2 Nazwiska na literę B 0
6.3 Nazwiska na literę C 0
6.4 Nazwiska na literę Ć 0
6.5 Nazwiska na literę D 0
6.6 Nazwiska na literę E 0
6.7 Nazwiska na literę F 0
6.8 Nazwiska na literę G 0
6.9 Nazwiska na literę H 0
6.10 Nazwiska na literę I 0
6.11 Nazwiska na literę J 0
6.12 Nazwiska na literę K 0
6.13 Nazwiska na literę L 0
6.14 Nazwiska na literę Ł 0
6.15 Nazwiska na literę M 0
6.16 Nazwiska na literę N 0
6.17 Nazwiska na literę O 0
6.18 Nazwiska na literę P 0
6.19 Nazwiska na literę R 0
6.20 Nazwiska na literę S 0
6.21 Nazwiska na literę Ś 0
6.22 Nazwiska na literę T 0
6.23 Nazwiska na literę U 0
6.24 Nazwiska na literę W 0
6.25 Nazwiska na literę Z 0
6.26 Nazwiska na literę Ż 0
6.27 Nazwiska na literę Ź 0