Szczecińska Fabryka Maszyn Budowlanych "Zremb-Famabud"

Sygnatura
65/553/0
Daty skrajne
1956-1995
Liczba serii
53
Liczba skanów
0
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
0 Organizacja i zarządzanie 0
0.1 Organizacja własnej jednostki 1956 - 1995 0
0.2 Regulaminy zakładowe, instrukcje 1960 - 1994 0
0.3 Zarządzenia wewnętrzne 1956 - 1993 0
0.4 Narady 1958 - 1992 0
0.5 Kadry i zasady wynagradzania 1958 - 1994 0
0.6 Kontrole 1956 - 1993 0
0.7 Komisje zakładowe 1959 - 1993 0
0.8 Komisja d/s likwidacji przedmiotów nietrwałych 1982 - 1993 0
0.9 Komisja ds. przeglądu warunków pracy 1978 - 1992 0
0.10 Komisja Socjalno-Bytowa 1957 - 1993 0
0.11 Komisja Inwentaryzacyjna 1981 - 1990 0
0.12 Konferencje Samorządu Robotniczego KSR 1958 - 1987 0
0.13 Rada Robotnicza 1957 - 1972 0
0.14 Rada Zakładowa, Rada Pracownicza 1958 - 1992 0
0.15 Informacje na zebrania POP 1960 - 1988 0
0.16 Wnioski, postulaty i porozumienia resortowe 1980 - 1982 0
0.17 Współpraca zagraniczna, udział w targach, wyjazdy służbowe 1961 - 1988 0
0.18 Reforma gospodarcza 1981 - 1991 0
0.19 Racjonalizacja 1971 - 1989 0
0.20 Wydawnictwa własne, reklama, radiowęzeł 1972 - 1985 0
0.21 Skargi i wnioski 1960 - 1987 0
0.22 Archiwum zakładowe, wzory odciskowe pieczęci 1966 - 1984 0
0.23 Organizacje działające przy SFMB "ZREMB-FAMABUD" 1971 - 1990 0
3 Planowanie 0
3.1 Plany wieloletnie 1956 - 1985 0
3.2 Plany T-P-F 1956 - 1991 0
3.3 Plany finansowe 1957 - 1992 0
3.4 Plany produkcji, sprzedaży i kosztów 1961 - 1993 0
3.5 Plan zatrudnienia i funduszu płac 1966 - 1981 0
3.6 Plany części zamiennych 1982 - 1992 0
3.7 Plan zaopatrzenia materiałowego 1960 - 1965 0
3.8 Plany rozwoju techniki 1961 - 1983 0
3.9 Plany inwestycyjne 1956 - 1970 0
3.10 Programy poprawy warunków pracy, BHP i efektywności pracy 1973 - 1992 0
5 Sprawozdawczość 0
5.1 Sprawozdania finansowe 1957 - 1991 0
5.2 Analizy działalności gospodarczej 1957 - 1991 0
5.3 Analizy produkcji, kooperacji 1956 - 1993 0
5.4 Analizy kosztów, strat i zysków 1967 - 1993 0
5.5 Analizy sprzedaży 1962 - 1986 0
5.6 Sprawozdania z wykonania planu techniczno-ekonomicznego 1959 - 1981 0
5.7 Sprawozdania GUS z zatrudnienia i funduszu płac 1970 - 1991 0
5.8 Analizy i informacje z zatrudnienia i funduszu płac 1975 - 1992 0
5.9 Sprawozdania z inwestycji, postępu technicznego 1964 - 1985 0
5.10 Sprawozdania transportowe 1967 - 1971 0
5.11 Sprawozdania z efektywnosci gospodarowania 1980 - 1980 0
5.12 Sprawozdania z pracy komórek merytorycznych i działalności socjalnej 1968 - 1992 0
5.13 Sprawozdania z inwentaryzacji 1971 - 1987 0
5.14 Analizy i oceny stanu BHP i p/poż. 1961 - 1992 0
5.15 Analizy wypadkowości 1968 - 1992 0
8 Zadania inwestycyjne, kalkulacje cenowe 1964 - 1990 0
9 Zbiór fotografii 1972 - 1972 0