Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Borkowie

Sygnatura
11/657/0
Daty skrajne
1809-1920
Liczba serii
3
Liczba skanów
4255