Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Skrzynnie

Sygnatura
21/598/0
Daty skrajne
1810-1870, 1872
Liczba serii
0
Liczba skanów
1828