Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Biechowie

Sygnatura
21/2448/0
Daty skrajne
1875-1917
Liczba serii
0
Liczba skanów
275