Nieznane miejsce.

Notatka

Fotografia ze zbiorów Rady Głównej Opiekuńczej w Warszawie.

Archiwum

Archiwum Akt Nowych

Data dodania

28.01.2019