1880-1926
Team: Zbór Ewangelicko - Augsburski w Warszawie
Archives: Archiwum Główne Akt Dawnych
1879-1936
Team: Zbór Ewangelicko - Augsburski w Warszawie
Archives: Archiwum Główne Akt Dawnych
1879-1905
Team: Zbór Ewangelicko - Augsburski w Warszawie
Archives: Archiwum Główne Akt Dawnych
1877-1902
Team: Zbór Ewangelicko - Augsburski w Warszawie
Archives: Archiwum Główne Akt Dawnych
1870-1874
Team: Zbór Ewangelicko - Augsburski w Warszawie
Archives: Archiwum Główne Akt Dawnych
1874-1941
Team: Zbór Ewangelicko - Augsburski w Warszawie
Archives: Archiwum Główne Akt Dawnych
1821-1844
Team: Zbór Ewangelicko - Augsburski w Warszawie
Archives: Archiwum Główne Akt Dawnych
1868-1939
Team: Zbór Ewangelicko - Augsburski w Warszawie
Archives: Archiwum Główne Akt Dawnych
1873-1934

#Ręczlerski Ludwik [ojciec] (1819-1915)  # urzędnik kolei warszawsko-wiedeńskiej  # klepsydra  #Geissler Karol Ludwik (1847-1933)  # przemysłowiec  # przewodniczący Wydziału Pogrzebowego  # właściciel nieruchomości  # klepsydra  #Kolberg-Kołobrzeg Adolf Wilhelm (1807-1877)  # kartograf  # hydrograf  # inż.  # rzeczywisty radca stanu  # prezes Kolegium Kościelnego  # klepsydra  #Jeromin Wilhelm (1859?-1911)  # przemysłowiec  # klepsydra  #Rentel Adolf (1827-1894)  # przemysłowiec  # członek Kolegium Kościelnego  # klepsydra  #Lampe August Benjamin (1810-1879)  # garbarz  # członek kolegium kościelnego i rady nadzorczej szpitala ewangelickiego  # klepsydra  #Bursche Emil (1872-1934)  # s. Ernesta  # chirurg  # dr med.  # naczelny lekarz szpitala ewangelickiego  # klepsydra  #Geissler (Geisler) Edward Gustaw (1854-1933)  # inż.  # przemysłowiec  # prezes Kolegium Kościelnego  # kurator szpitala wolskiego  # współwłaściciel fabryki maszyn rolniczych  # garbarskich i browarniczych  # klepsydra  #Geisler Edward Gustaw  # patrz Geissler (Geisler) Edward Gustaw  #Pahl (Pal) Ferdynand Adolf (1888-1935)  # założyciel i współwłaściciel Fabryki Przetwórstwa Chemicznego "Dobrolin"  # członek Kolegium Kościelnego  # prezes Zawiązku Fabryk Techmiczno-Chemicznych  # klepsydra  #Eckert Adolf Fryderyk (1864-1926)  # kasjer zboru warszawskiego  # klepsydra  #Gessner Edward (1853-1907)  # aptekarz  # pionier przemysłu farmaceutycznego  # współzałożyciel Warszawskiego Towarzystwa "Motor" i Towarzystwa Farmaceutycznego  # nekrolog  #Wilhelm Teodor Fryderyk (1838-1914)  # gen.-mjr wojsk rosyjskich  # prezes Kolegium Kościelnego  # klepsydra  #Höhr Emil Leopold (1847-1915)  # urzędnik Kolegium Zboru  # klepsydra  #Ręczlerski Ludwik [syn] (1862-1927)  # prawnik  # prezes Naczelnej Rady Adwokackiej  # wiceprezes Zboru  # radca Kolegium Zboru  # klepsydra  #Rau Wilhelm (1825-1899)  # przemysłowiec  # bankier  # właściciel domu handlowego i cukrowni  # współwłaściciel firmy produkującej wagony  # współzałożyciel Muzeum Przemysłu  # klepsydra  #Schroeter Adolf (1857-1916)  # pastor w Sobiesękach i Prażuchach  # później w Turku  # prefekt szkół zborowych  # sprowadzenie zwłok  #Vogtmann Karol (1823-1897)  # mechanik warsztatów drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej  # klepsydra  #Semadeni Władysław Adolf (1865-1930)  # s. Józefa  # pastor w Żychlinie i Warszawie  # Superintendent Kościoła Ewangelicko-Reformowanego  # nekrolog  #Gerson Wojciech (1831-1901)  # artysta malarz  # prof. hon. Akademii Petersburskiej  # prezes Kolegium Zboru  # inicjator założenia Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych  # klepsydra  #Strasburger Edward Bogumił (1803-1874)  # cukiernik  # przewodniczący Kolegium Kościelnego  # klepsydra  #Klopmann Edward (1801-1878)  # baron  # prezes kolegium gminy ewangelickiej  # inż. naczelny m. Warszawy  # darowizna  #Spiess Ludwik Henryk (1820-1886)  # założyciel i właściciel fabryki nawozów sztucznych  # farb olejnych i artykułów chemiczno-farmaceutycznych w Tarchominie  # kurator szpitala ewangelickiego  # klepsydra  #Arnhold Jan Gotfryd (1822-1898)  # kupiec  # członek Kolegium Zboru  # sędzia pokoju  # klepsydra  #Mergenthaler Leopold (1828-1898)  # majster tapicerski  # członek Kolegium Zboru  # klepsydra  #Kuhnke August Robert (1818?-1883)  # b. urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu  # starszy Wydziału Opieki  # członek Kolegium Ewangelicko-Augsburskiego i Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności  # klepsydra  #Otto Leopold Marcin (1819-1882)  # pisarz  # działacz społeczny  # teolog ewangelicki  # pastor w Piotrkowie  # Warszawie i na Śląsku Cieszyńskim  # założyciel pisma "Zwiastun Ewangeliczny"  # klepsydra  #Pal Ferdynand  # patrz Pahl (Pal) Ferdynand  #Mann Adolf (Alfons) (1827-1894)  # właściciel wytwórni narzędzi metalowych  # klepsydra  #Bartsch Henryk (1832-1899)  # superintendent diecezji warszawskiej  # pastor  # cenzor w Warszawskich Komitetach Cenzury  # klepsydra 

Team: Zbór Ewangelicko - Augsburski w Warszawie
Archives: Archiwum Główne Akt Dawnych
b.d.
Team: Zbór Ewangelicko - Augsburski w Warszawie
Archives: Archiwum Główne Akt Dawnych
1844, 1861, 1866, 1915
Team: Zbór Ewangelicko - Augsburski w Warszawie
Archives: Archiwum Główne Akt Dawnych
1930-1940
Team: Zbór Ewangelicko - Augsburski w Warszawie
Archives: Archiwum Główne Akt Dawnych
1926
Team: Zbór Ewangelicko - Augsburski w Warszawie
Archives: Archiwum Główne Akt Dawnych
Showing 1 to 16 of 200 entries.