Kontakt do archiwów

Jeśli masz uwagi do treści opisów materiałów archiwalnych, które znajdują się w serwisie,
skontaktuj się bezpośrednio z archiwum, które opublikowało te materiały:

Uwagi techniczne

W przypadku dostrzeżenia błędu w działaniu serwisu - coś nie działa, coś się nie wyświetla itp. prosimy o kontakt: szukajwarchiwach@nac.gov.pl