Tymczasowy brak możliwości zamawiania skanów fotografii z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego za pośrednictwem portalu SwA

02.04.2024 Drodzy Użytkownicy! W związku z przeprowadzeniem niezbędnych prac, aż do odwołania wyłączona będzie możliwość zamawiania skanów fotografii pochodzących z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego za pośrednictwem portalu www.szukajwarchiwach.gov.pl . Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu możliwe będzie pobieranie wspomnianych materiałów w rozdzielczości dostępnej w serwisie SwA. W przypadku chęci zamówienia fotografii o wyższych parametrach prosimy skontaktować się z czytelnią Narodowego Archiwum Cyfrowego pod adresem e-mail: czytelnia@nac.gov.pl Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Nowości SwA - luty 2024

14.03.2024 Z każdym dniem powiększa się liczba opublikowanych w serwisie Szukaj w Archiwach kopii cyfrowych materiałów archiwalnych. W lutym przybyło ich ponad 366 tysięcy z blisko 8700 jednostek archiwalnych. A co tym razem trafiło do sieci? Pojawiły się nowe skany z zespołu Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych. Z tego samego źródła pochodzą kopie materiałów wytworzonych przez Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych . Narodowe Archiwum Cyfrowe dodało fotografie z zespołów Wydawnictwo Prasowe Kraków-Warszawa i Wojskowa Agencja Fotograficzna . Z Archiwum Państwowego w Kaliszu pochodzą materiały Dziennikarskiej Spółdzielni Pracy „Ziemia Kaliska” w Kaliszu . Archiwum Państwowe w Lublinie kontynuuje zamieszczanie akt Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca . Z zasobu tego archiwum pojawiły się także akta Komendy Wojewódzkiej Straży Obywatelskiej w Lublinie . Akta miasta Sieradza to, oczywiście, część zasobu Oddziału w Sieradzu Archiwum Państwowego w Łodzi, podobnie jak Akta miasta Płocka stanowią część zasobu Archiwum Państwowego w Płocku. Archiwum Państwowe w Przemyślu udostępniło kolejne pozycje z Archiwum Geodezyjnego . Z zespołu Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie pochodzą skany, udostępnione przez Archiwum Państwowe w Warszawie. Archiwum Państwowe we Wrocławiu zasiliło serwis kolejnymi kopiami akt Rejencji Wrocławskiej . Akta stanu cywilnego zamieściły: Archiwum Państwowe w Białymstoku – Oddział w Łomży, Archiwum Państwowe w Kaliszu, Archiwum Państwowe w Koszalinie, Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Państwowe w Płocku, Archiwum Państwowe w Przemyślu, Archiwum Państwowe w Rzeszowie – Oddział w Sanoku, Archiwum Państwowe w Siedlcach, Archiwum Państwowe we Wrocławiu – Oddział w Jeleniej Górze i Archiwum Państwowe w Zamościu. A do wglądu, rzecz jasna, pełny wykaz kopii cyfrowych dodanych w lutym 2024 roku . Przyjemnego korzystania!

Dzień Kobiet w SwA

08.03.2024 Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w naszym serwisie, w zakładce „Przeglądaj kolekcje”, pojawiło się wiele niezwykłych tematycznych materiałów poświęconych wybitnym kobietom. Archiwalia, które je tworzą są bardzo różnorodne. Znajdują się wśród nich zarówno listy, rękopisy, a także plakaty, jednak największą część stanowią zbiory fotograficzne. Oto niektóre z tych niezwykłych galerii:   „Oblicza Kobiet” Kolekcja zawiera szereg fotografii pochodzących ze zbiorów rodzin Witkowskich, Wigurów i Michała Tadeusza Osińskiego. Zdjęcia z XIX i XX w. ukazują kobiety w różnych okresach życia: młodości, kwiecie wieku i jesieni życia; same i w towarzystwie. Pozwalają one zobaczyć, jak wyglądała kobieca moda w przeszłości. „Kobietą być…” Przybliża ona znaczenie kobiet w życiu Przemyśla w czasie I wojny światowej, jak i dwudziestoleciu międzywojennym. Galeria oparta została o afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemyśla w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu. „Fotografie polskich arystokratek” To prezentacja fotografii z XIX i XX wieku ukazujących polskie arystokratki, wśród nich m.in. Elżbietę Tyszkiewicz z Zamoyskich, Wandę Grocholską z Zamoyskich, Marię Oraczewską z Pruszyńskich oraz Rogniedę Zamoyską ze Steckich. „Kobieta zmienną jest” Opowiada o niezwykłych przedstawicielkach płci pięknej. Odnaleźć w niej można fotografie ukazujące wybitne kobiety nauki, polityki i sportu, ale także weteranki powstań, policjantki i artystki. Nie brakuje w niej także zdjęć przedstawiających kobiety w ich równie ważnych, a może najważniejszych społecznych rolach np. bycia matką. „Kobiety na archiwalnych zdjęciach” Kolekcja zawiera fotografie pochodzące z zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu. Ukazują one kobiety uczestniczące w różnych wydarzeniach związanych z życiem miasta, tj. obchody Dnia Matki Koła Spółdzielczyń WSS w Kaliszu czy Kaliskie Warsztaty Operowe. Odnajdziemy w niej także zdjęcia przedstawiające znane postacie ze świata muzyki, jak chociażby wokalistkę Katarzynę Sobczyk podczas występu.   Zachęcamy do zapoznania się z tymi niezwykłymi kolekcjami, stworzonymi specjalnie z okazji święta kobiet!  

Połączenie Archiwum Państwowego w Gdańsku i Archiwum Państwowego w Malborku

27.02.2024 Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 marca 2024 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 listopada 2023 r., nastąpi połączenie Archiwum Państwowego w Gdańsku i Archiwum Państwowego w Malborku. Celem połączenia instytucji jest usprawnienie ich funkcjonowania w ramach ogólnopolskiej sieci archiwalnej oraz stworzenie stabilnych warunków do gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów. W dotychczasowej lokalizacji malborskiego Archiwum w dalszym ciągu będzie prowadzona działalność archiwalna, tj. realizacja kwerend czy udostępnianie materiałów archiwalnych. Inwentarze oraz spisy zespołów w wersji tradycyjnej dostępne będą w siedzibie dotychczasowego archiwum w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork. W celu umówienia wizyty w czytelni akt w Malborku prosimy o kontakt: tel. +48 55 647 44 55 lub e-mail: pracownia@malbork.ap.gov.pl W związku z tymi zmianami ewidencja Archiwum Państwowego w Malborku nie będzie dostępna od 1 marca na stronie www.szukajwarchiwach.gov.pl. Po jej przeniesieniu do zasobu Archiwum Państwowego w Gdańsku będzie stopniowo udostępniana na stronie https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/web/archiwum-panstwowe-w-gdansku . O wszelkich zmianach będziemy na bieżąco informować. Więcej informacji na stronie https://www.gdansk.ap.gov.pl/pl/top/komunikat-ws.-polaczenia-archiwo

Nowości SwA - Liga Kobiet Polskich

22.02.2024 W styczniu serwis SwA zasiliły kolejne kopie cyfrowe dokumentów dotyczących działalności Ligi Kobiet Polskich. Obecnie to już ponad 24 tysiące skanów dostępnych online! Liga Kobiet Polskich to organizacja z ponad stuletnią historią i tradycją. Jej poprzedniczkami były założone w 1913 roku w Warszawie Liga Kobiet Pogotowia Wojennego, działająca na terenie zaboru rosyjskiego (głównie Królestwa Polskiego) i powstała w latach I wojny światowej Liga Kobiet Galicji i Śląska (zwana także Ligą Kobiet Naczelnego Komitetu Narodowego) prowadząca działalność w zaborze austriackim. Obie ligi połączyły się na odbytym w Warszawie w dniach 29-31 grudnia 1918 roku zjeździe zjednoczeniowym, tworząc Ligę Kobiet Polskich. Główną działalnością Ligi było niesienie pomocy najmłodszym, szczególnie sierotom – ofiarom pierwszej wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. W ramach tej pomocy organizowana była zarówno edukacja, leczenie i odżywianie dzieci. W okresie międzywojennym organizacja walczyła także z prostytucją młodych dziewcząt i handlem żywym towarem. Obecnie w naszym serwisie, w zespole o nazwie: „Liga Kobiet Polskich” pochodzącym z zasobu Archiwum Akt Nowych, dostępnych jest już ponad 24 tysiące skanów dokumentów dotyczących funkcjonowania tej organizacji. Są to zarówno protokoły, sprawozdania, programy, regulaminy, a także akta finansowe Ligi. Znajdują się wśród nich również odezwy, przemówienia, czasopisma czy korespondencja poszczególnych kół Ligi Kobiet Polskich. Życiorysy działaczek, plakaty, wspomnienia i wiersze – to materiały, które również odnaleźć można wśród tej olbrzymiej ilości wyjątkowych archiwaliów. Zapraszamy do zapoznania się ze wspomnianymi, niezwykle cennymi dokumentami, już teraz dostępnymi online w serwisie SwA w zespole Liga Kobiet Polskich .

Nowości SwA - styczeń 2024

12.02.2024 Wbrew wszystkim przeciwnościom – smagane wiatrem, obficie podlewane deszczem – pojawiły nam się jednak w serwisie styczniowe nowości – blisko 380 tysięcy skanów z ponad 4600 jednostek archiwalnych. Czas więc na ich krótkie omówienie. Archiwum Główne Akt Dawnych powiększyło dostępne on-line zasoby o kopie z zespołu Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego . Oprócz nich pojawił się dalszy ciąg akt Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie i Archiwum Warszawskiego Radziwiłłów . Archiwum Akt Nowych udostępniło kopie akt Ligi Kobiet Polskich oraz Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku . Narodowe Archiwum Cyfrowe przedstawiło kolejne materiały Wojskowej Agencji Fotograficznej . Sprawy majątkowe dóbr duchownych przedstawiają akta Klasztoru Karmelitów w Bydgoszczy z zasobu Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Z Archiwum Państwowego w Kołobrzegu pochodzą kopie akt Zarządu Miejskiego i Miejskiej Rady Narodowej w Kołobrzegu . Zupełnie inną dziedzinę pozwalają spenetrować materiały z Archiwum Państwowego w Lesznie, a mianowicie fotografie z kilku sezonów działalności pochodzącego z Leszna Klubu Sportowego „Unia”. Archiwum Państwowe w Lublinie zamieściło Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca . Akta Miejskiej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Lublinie oraz Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej Okręgu Lublin , a także Akta rodziny Kurzątkowskich . Zespół Naczelne Prezydium Prowincji Górnośląskiej w Opolu to część zasobu Archiwum Państwowego w Opolu. Archiwum Państwowe w Przemyślu zasila serwis materiałami z Archiwum Geodezyjnego . Z Archiwum Państwowego we Wrocławiu pochodzą kopie cyfrowe akt Rejencji Wrocławskiej . Kolejne fotografie z projektu Cyfrowa Kronika Łodzi trafiły do serwisu dzięki Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca w Łodzi. Na liście styczniowych nowości znalazły się tez akta stanu cywilnego z archiwów państwowych w Częstochowie, Kaliszu, Koszalinie i jego Oddziału w Słupsku, Lublinie, Płocku, Rzeszowie – Oddziału w Sanoku, Siedlcach i Zamościu. Chętnym służymy pełnym wykazem kopii cyfrowych dodanych w styczniu 2024 roku .   Udanych poszukiwań!

Przeniesienie ewidencji zasobu dawnego Oddziału w Nowym Targu do Oddziału ANK w Nowym Sączu

12.02.2024 W związku z powstaniem nowoczesnej siedziby Oddziału w Nowym Sączu Archiwum Narodowego w Krakowie zespoły archiwalne stanowiące zasób dawnego Oddziału w Nowym Targu (przechowywane dawniej w Ekspozyturze w Spytkowicach) zostały przeniesione do Oddziału w Nowym Sączu. Wymaga to przeprowadzenia zmian w ewidencji zasobu, w związku z tym w dniu 9 lutego 2024 roku ewidencja wymienionych tych zespołów zostanie usunięta z portalu Szukaj w Archiwach dla zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie (nr 29), a następnie będzie systematycznie publikowane w zasobie Oddziału w Nowym Sączu (nr 31).

Przywrócona dostępność serwisu SwA

06.02.2024 Szanowni Użytkownicy   Informujemy, że serwis www.szukajwarchiwach.gov.pl jest ponownie dostępny i nie jest planowane jego wyłączenie w terminie 6-8 lutego 2024 r.   Przepraszamy za wszelkie niedogodności i zapraszamy do korzystania naszego portalu.

Niedostępność serwisu SwA w dniach 6-8 lutego 2024 r.

29.01.2024 Informujemy, że w związku z niezbędnymi pracami dotyczącymi infrastruktury IT, serwis www.szukajwarchiwach.gov.pl  bedzie niedostępny w dniach 6-8 lutego 2024r. Przepraszamy za wszelkie niedogodności. Prosimy o wyrozumiałość oraz planowanie ewentualnych działań związanych z korzystaniem z portalu w innych terminach. 

Nowości SwA - grudzień 2023

12.01.2024 Pożegnaliśmy stary rok, ale nadal są rzeczy, które będą go przypominać. A do takich należą nowości w serwisie Szukaj w Archiwach. W grudniu pojawiło się prawie 600 tysięcy nowych skanów z prawie 8500 jednostek archiwalnych. Archiwum Główne Akt Dawnych przekazało kolejną partię akt Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie . Narodowe Archiwum Cyfrowe, poza dalszym ciągiem materiałów Wojskowej Agencji Fotograficznej , zamieściło też kopie cyfrowe Archiwum fotograficznego Tadeusza Sierosławskiego . Z zasobu Archiwum Państwowego w Białymstoku pochodzą akta Kancelarii Gubernatora Łomżyńskiego . Archiwum Państwowe w Kielcach zasiliło serwis aktami z zespołów Komisje Wyborcze Województwa Kieleckiego , Inspektorat Szkolny Kielecki , Prokuratura Sądu Okręgowego w Kielcach , Więzienie na Świętym Krzyżu , Szkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie , Fabryka Wyrobów Żeliwnych I. Mintza „Neptun” w Końskich , Więzienie w Busku , Akta miasta Jędrzejowa , Akta miasta Ostrowca Świętokrzyskiego . Zestaw ten poszerzają akta gmin oraz starostw powiatowych. Archiwum Państwowe w Lesznie zaprezentowało materiały pozyskane dzięki programowi Archiwa Rodzinne Niepodległej . Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca to część zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie, które wzbogaciło serwis także skanami ze Zbioru materiałów ikonograficznych . Archiwum Państwowe w Przemyślu dodało kolejne kopie cyfrowe z Archiwum Geodezyjnego . Akta Archiwum Lubomirskich reprezentują Archiwum Państwowe w Rzeszowie. Stamtąd pochodzą również kopie akt Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rzeszowie . Za pośrednictwem Archiwum Państwowego w Suwałkach serwis wzbogacił się o Spuściznę fotograficzną Tadeusza Smagacza . Archiwum Państwowe w Szczecinie przekazało materiały z Archiwum Książąt Szczecińskich i Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie . Akta miasta Gorzowa Wielkopolskiego to, oczywiście, fragment zasobu Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim. Archiwum Państwowe we Wrocławiu zaprezentowało on-line materiały Rejencji Wrocławskiej , a jego Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim – Akta miasta Bystrzycy Kłodzkiej . Listę archiwów państwowych zamyka Archiwum Państwowe w Zielonej Górze z aktami Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zielonej Górze . Ale na tym nie koniec… Wraz z Cyfrową Kroniką Łodzi do listy instytucji prezentujących swe zbiory w serwisie Szukaj w Archiwach dołączyło Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca w Łodzi . Z kolei Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej dodało do serwisu cyfrowe kopie akt Parafii pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Toruniu . Do tego jak zwykle wiele drobiazgów, uzupełnień i kontynuacji. Nie mogło też zabraknąć akt stanu cywilnego, pochodzących z archiwów państwowych w Białymstoku, Częstochowie, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Poznaniu, Przemyślu, Rzeszowie – Oddział w Sanoku, Siedlcach, Toruniu i Wrocławiu. Można też pobrać pełen wykaz kopii cyfrowych dodanych w grudniu 2023 r.   Miłego korzystania!

Skąd pochodzą kopie cyfrowe na Szukaj w Archiwach

28.12.2023 Nadszedł czas na dalsze zwiedzanie zakamarków serwisu Szukaj w Archiwach. Dziś w naszym mini-serialu kilka słów o tym, kto odpowiada za udostępnienie skanów materiałów archiwalnych na SwA oraz za opisy opublikowanych materiałów, a także gdzie odnaleźć adresy e-mailowe do poszczególnych instytucji, które uczestniczą w niniejszym projekcie. Kończy się rok, kończy się również serial - jest to bowiem ostatni odcinek cyklu, przybliżającego użytkownikom funkcjonalności serwisu Szukaj w Archiwach i ostatnie spotkanie z odkrywającym sekrety SwA detektywem. A zatem - miłego oglądania:  https://www.youtube.com/watch?v=lMGiq2LGlHk

Jak korzystać ze skanów na Szukaj w Archiwach

21.12.2023 Zastanawialiście się kiedyś, skąd w serwisie Szukaj w Archiwach biorą się skany materiałów archiwalnych? Odpowiedzi poszuka pewien sympatyczny detektyw w kolejnym odcinku naszego mini-serialu. Wyjaśni on także jak znaleźć informację czy zespół lub jednostka posiadają kopie cyfrowe a następnie w jaki sposób przejść do przeglądania skanów. Ponadto na przykładzie wybranego zdjęcia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego przedstawi opcje slidera oraz możliwości ich wykorzystania przez użytkownika niezalogowanego i zalogowanego. W nagraniu zostały również omówione zasady tworzenia kolekcji i gromadzenia ich na koncie użytkownika oraz funkcja umożliwiająca zamówienie skanów w większej rozdzielczości. https://youtu.be/DmfCKSlu2_8 Życzymy udanego seansu!

Nowości SwA - listopad 2023

16.12.2023 Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta… A dla wytchnienia od świątecznych przygotowań i świątecznej gorączki zakupowej – garść nowości, które trafiły do serwisu Szukaj w Archiwach w listopadzie 😊 A trafiło tu prawie 428 tysięcy skanów z ponad 6500 jednostek archiwalnych. I tak oto Archiwum Główne Akt Dawnych udostępniło kolejne jednostki z zespołów Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych , Zbór Ewangelicko-Augsburski w Warszawie , Archiwum Warszawskie Radziwiłłów . Archiwum Akt Nowych rozpoczęło publikowanie akt Konsulatu RP w Lipsku . Nowości z Narodowego Archiwum Cyfrowego to kontynuacja materiałów Wojskowej Agencji Fotograficznej . Z Archiwum Państwowego w Katowicach – Oddziału w Raciborzu pochodzą Akta miasta Raciborza . Archiwum Państwowe w Lesznie wzbogaciło serwis o materiały z zespołu Dokumentacja techniczna – zbiór , dotyczące realizacji projektów m.in. w Kościanie i Lesznie. Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca to fragment zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie. Archiwum Państwowe w Opolu zaprezentowało Akta miasta Prudnika . Pojawiły się także Księgi sądu ziemskiego w Koninie z Archiwum Państwowego w Poznaniu, skąd pochodzi również akta cechów miast, m.in.: Poznań , Międzychód , Ostrów Wielkopolski , Poniec , Rawicz , Sieraków , Słupca , Stęszew , Środa , Stawiszyn . Archiwum Państwowe w Przemyślu dodało do serwisu kopie cyfrowe zespołu Archiwum Geodezyjne . Akta miasta Łańcuta pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Rzeszowie, które opublikowało też Archiwum ks. Juliana Łukaszkiewicza , Archiwum Zarządu Dóbr Sędziszowskich i akta Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie , Wojewódzkiego Komitetu Polskiej Partii Socjalistycznej w Rzeszowie . Archiwum Państwowe w Szczecinie wzbogaciło SwA materiałami pochodzącymi z Archiwum Książąt Szczecińskich oraz… Archiwum Państwowego w Szczecinie . Oddział tego archiwum w Międzyzdrojach dodał Spuściznę Andrzeja Ryfczyńskiego . Archiwum Państwowe w Warszawie zamieściło Zbiór Korotyńskich . Akta Rejencji Wrocławskiej to oczywiście część zasobu Archiwum Państwowego we Wrocławiu, którego Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim dodał Akta miasta Bystrzycy Kłodzkiej . Pulę akt stanu cywilnego powiększyły: Archiwum Państwowe w Białymstoku – Oddział w Łomży, Archiwum Państwowe w Częstochowie, Archiwum Państwowe w Koszalinie – Oddział w Słupsku, Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Państwowe w Płocku, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Archiwum Państwowe w Radomiu, Archiwum Państwowe w Rzeszowie i Archiwum Państwowe w Siedlcach. A do pobrania pełen wykaz kopii cyfrowych dodanych w listopadzie 2023 r. Zapraszamy do serwisu Szukaj w Archiwach!

Konto użytkownika na Szukaj w Archiwach

14.12.2023 Jak w szybki i prosty sposób założyć konto na portalu Szukaj w Archiwach? Nasz ulubiony filmowy bohater po raz kolejny wciela się w rolę detektywa, zgłębiającego tajniki serwisu SwA, przemierzając archiwalne zakamarki. W tym odcinku oprócz odpowiedzi na wspomniane wyżej pytanie, dowiecie się także jakie dodatkowe funkcje są udostępnione dla użytkowników po zalogowaniu w serwisie. Zapisywanie wyników wyszukiwania, tworzenie własnych kolekcji tematycznych, zamawianie z archiwów skanów w wyższej rozdzielczości, zgłaszanie uwag do opisów jednostek i dodawanie tagów. To niektóre z zagadnień poruszanych w kolejnym odcinku naszego miniserialu. Nie zabrakło również wyjaśnień dotyczących jakie dane gromadzone są na profilu użytkownika oraz w jaki sposób je edytować czy w razie potrzeby usunąć. A zatem usiądźcie wygodnie przed ekranem i razem z naszym bohaterem wyruszcie w kolejną przygodę pełną archiwalnych zagadek. Na pewno nie pożałujecie.      Zapraszamy na film!

Nowości SwA - październik 2023

17.11.2023 Po zmianie czasu jakby szybciej zapadają ciemności. Na wydłużające się wieczory proponujemy zatem październikowe nowości w serwisie. Tym razem jest to prawie 449 tysięcy skanów z blisko 4500 j.a. I tak Archiwum Główne Akt Dawnych konsekwentnie zamieszcza cyfrowe kopie tzw. Metryki Litewskiej , Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie . Pojawiły się też Sumariusze i księgi pomocnicze urzędu grodzkiego sieradzkiego oraz varia z akt ziemskich i grodzkich wielkopolskich . Archiwum Akt Nowych zaprezentowało akta Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych w Krakowie oraz Polskiej Organizacji Narodowej i Centralnego Komitetu Narodowego . Z tego archiwum pochodzą też akta Zarządu Głównego Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej . Całkiem nowe są również Zbiór druków niemieckich i Zbiór druków i ulotek podziemnych i antyhitlerowskich . Pojawiły się także akta instytucji emigracyjnych: Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej Rządu RP (emigracyjnego) w Londynie i Zbiór akt polskich władz emigracyjnych w Londynie . Kolejnym zespołem z zasobu AAN  jest Polski Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Bernie (Szwajcaria) . Kolejne na liście są akta Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w Lublinie , Banku Spółdzielczego dla Produktywizacji Żydów z o.u. w Warszawie , placówek dyplomatycznych: Konsulatu Generalnego RP w Londynie , Ambasady RP w Rzymie . Listę tę zamykają akta Przedstawicielstwa Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w Rosji . Z Narodowego Archiwum Cyfrowego pochodzą kolejne materiały Wojskowej Agencji Fotograficznej . Archiwum Państwowe w Gdańsku dodało 3 j.a., za to kilkusetstronicowe, z Akt Miasta Gdańska . Podobnie jest z Aktami miasta Krakowa z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie. Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca to wkład Archiwum Państwowego w Lublinie. Stamtąd pochodzą również akta Lubelskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego w Lublinie . Archiwum Państwowe w Lublinie – Oddział w Radzyniu Podlaskim udostępniło Akta notariusza Franciszka Radzikowskiego w Międzyrzecu Podlaskim . Kolejne akta notarialne zaprezentowało Archiwum Państwowe w Łodzi – Oddział w Sieradzu. Tym razem są to sprawy prowadzone przez notariusza Mateusza Kozerskiego w Sieradzu . Archiwum Państwowe w Opolu zasiliło serwis skanami akt miejskich: Głubczyc , Namysłowa , Otmuchowa , a dodatkowo – Sądu Obwodowego w Opolu i Zbioru obwieszczeń z czasów II wojny światowej . Archiwum Państwowe w Płocku zamieściło kolejne jednostki z akt tamtejszego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej . Zasób Archiwum Państwowego w Siedlcach reprezentuje Zbiór Jarosława Waszkiewicza, potomków repatriantów z Grodna , a Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim – akta Sądu Obwodowego w Międzychodzie . Przybyło też jednostek ze Zbioru Korotyńskich z Archiwum Państwowego w Warszawie oraz z Akt miasta Otwocka , które zamieścił otwocki Oddział tegoż archiwum. Akta miasta Bystrzycy Kłodzkiej to część zasobu Archiwum Państwowego we Wrocławiu – Oddziału w Kamieńcu Ząbkowickim. One też zamykają październikowy wykaz. Wykaz ten byłby jednak niepełny bez akt stanu cywilnego, których dostarczyły: Archiwum Państwowe w Białymstoku – Oddział w Łomży, archiwa państwowe w Częstochowie, Katowicach, Koszalinie – Oddział w Słupsku, Lublinie, Płocku, Poznaniu i jego Oddział w Koninie, Radomiu, Gorzowie Wielkopolskim, Warszawie i jego Oddział Otwocku. Do głębszej analizy można, oczywiście, pobrać pełen wykaz kopii cyfrowych dodanych w październiku 2023 r. Zachęcamy do korzystania!

Nowości SwA - wrzesień 2023

18.10.2023 Wrzesień za nami, ale zanim zatrze się w naszej pamięci, pora na zestawienie nowości, które właśnie we wrześniu pojawiły się w serwisie Szukaj w Archiwach. A jest to prawie 486 tysięcy skanów z ponad 8 tysięcy jednostek. I tak oto Archiwum Główne Akt Dawnych, poza dalszymi ciągami już obecnych on-line materiałów, udostępniło akta o charakterze majątkowo-prawnym i gospodarczym z zespołu Archiwum Potockich z Radzynia , kolejne listy z Archiwum Roskiego i Archiwum Warszawskie Radziwiłłów . Z Archiwum Akt Nowych pochodzą materiały Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu oraz Związku Patriotów Polskich w ZSRR . Narodowe Archiwum Cyfrowe konsekwentnie zamieszcza fotografie wytworzone przez Wojskową Agencję Fotograficzną . Z dziejami i produkcją firmy Miraculum można zapoznać się, sięgając do materiałów udostępnionych przez Archiwum Narodowe w Krakowie. Po kolejne akta notarialne – Wincentego Kobyłeckiego w Szadku – sięgnął sieradzki Oddział Archiwum Państwowego w Łodzi. Zbiory Archiwum Państwowego w Opolu reprezentują akta miejskie – Głogówka , Namysłowa i Brzegu . Archiwum Państwowe w Szczecinie zamieściło nieco uzupełnień oraz materiały Pomorskiego Muzeum Krajowego w Szczecinie . Kopie cyfrowe Akt miasta Otwocka to – nie może być inaczej – część zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie – Oddziału w Otwocku. Archiwum Państwowe we Wrocławiu wzbogaciło serwis o kolejne jednostki z zespołu Rejencja Wrocławska (dokumentacja geodezyjno-kartograficzna), a zestawienie zamyka Archiwum Państwowe w Zielonej Górze z aktami cechowymi miasta Wschowa – pasamoników , piekarzy , płócienników , powroźników , rzeźników oraz siodlarzy , a także aktami Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urzędu Powiatowego w Krośnie Odrzańskim . Jakby tego było mało, również „zielonogórskie” są Akta miasta Szprotawa i akta Komitetów Powiatowych Polskiej Partii Robotniczej w Głogowie , Gorzowie Wielkopolskim , Skwierzynie , a także Polskiej Partii Socjalistycznej w Żaganiu i Żarach i wreszcie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zielonej Górze . Nie mogło też zabraknąć akt stanu cywilnego, a tym razem pochodzą one z Archiwum Państwowego w Białymstoku – Oddziału w Łomży, archiwów państwowych w Częstochowie, Lublinie, Poznaniu i jego Oddziału w Koninie, w Radomiu, Archiwum Państwowego w Rzeszowie – Oddziału w Sanoku, archiwów państwowych w Siedlcach, Szczecinie, Warszawie i Zielonej Górze.   Poza powyższym omówieniem załączamy również do pobrania pełen wykaz kopii cyfrowych dodanych we wrześniu 2023 r. Przyjemnego korzystania!

Nowości SwA - sierpień 2023

07.09.2023 Sierpień za nami, dni coraz krótsze… Jedną z opcji na uatrakcyjnienie sobie wydłużających się wieczorów jest oczywiście korzystanie z serwisu Szukaj w Archiwach. Cóż zatem nowego pojawiło się na SwA w ubiegłym miesiącu? Archiwum Główne Akt Dawnych zaprezentowało skany Ksiąg grodzkich zakroczymskich i kontynuację akt Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie . A do tego możemy zapoznać się z solidną dawką kopii cyfrowych z zespołu Archiwum Roskie . Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępniło kolejne materiały Wojskowej Agencji Fotograficznej . Archiwum Państwowe w Kaliszu wzbogaciło serwis o materiały z zespołów Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza oraz Kontrola Skarbowa Dochodów Stemplowych w Kaliszu . Kolejna partia Ksiąg grodzkich lubelskich oraz Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca to część zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie. Absolutnym rekordzista pod względem udostępnionych w sierpniu jednostek jest Archiwum Państwowe w Łodzi, z którego pochodzi ponad 6 tysięcy jednostek rejestru handlowego, będącego częścią akt międzywojennego Sądu Okręgowego w Łodzi . Sieradzki Oddział tego archiwum uzupełnił zasób serwisu o kolejne pozycje ze swojego Zbioru kartograficznego . Nowości Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim – Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim to Akta Gminy Niewierszyn z siedzibą w Aleksandrowie i Akta Gminy Radonia z siedzibą w Mniszkowie . Zbiory Archiwum Państwowego w Przemyślu reprezentują Akta c.k. notariusza Władysława Janickiego w Przemyślu oraz Archiwum Geodezyjne . Archiwum Państwowe we Wrocławiu udostępniło kolejne jednostki z Akt miasta Wrocławia . Poza nimi pojawiły się także akta Rejencji Wrocławskiej i Komisji Generalnej dla Śląska we Wrocławiu . Listę zamyka Archiwum Państwowe w Zielonej Górze z zespołami Wielka Własność Ziemska w Brodach i Zasiekach , Cech mydlarzy i świecarzy miasta Wschowa , Cech słodowników i piwowarów miasta Wschowa , Akta miasta Żagań oraz Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zielonej Górze . Naturalnie w zestawie znalazły się również akta stanu cywilnego, pochodzące z archiwów w Kaliszu, Koszalinie, Lublinie, Opolu, Płocku, Poznaniu i jego Oddziału w Koninie, Przemyślu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Załączamy też do pobrania pełen wykaz kopii cyfrowych dodanych w sierpniu 2023 r. Przyjemnego korzystania!

Nowości w SwA – lipiec 2023

11.08.2023 W lipcu nasz serwis wzbogacił się o ponad 224 tys. kopii cyfrowych. Obszerne materiały online prezentuje Archiwum Główne Akt Dawnych. Wśród nich są m.in. kolejne akta tzw. Metryki Litewskiej (w jej skład weszły archiwalia stanowiące wywiezioną po III rozbiorze do Petersburga spuściznę rozmaitych instytucji szczebla centralnego dawnej Rzeczypospolitej), Archiwum Roskie (utworzone jeszcze w XIX wieku przez Potockich w głównej siedzibie ich dóbr), Zbór Ewangelicko-Augsburski, Księgi grodzkie przedeckie (spuścizna archiwalna pozostała po kancelarii sądu grodzkiego przedeckiego). Narodowe Archiwum Cyfrowe prezentuje kolejne kopie materiałów z zespołu o nazwie Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji. Z kolei Archiwum Państwowe w Lesznie proponuje nowe plany, ze Zbioru planów miast Archiwum Państwowego w Lesznie. Akta gospodarcze stanowią zawartość kolejnych jednostek z Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca , przechowywanego w Archiwum Państwowym w Lublinie. Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdziemy w zespole Akta miasta Białej Podlaskiej, z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie. Dokumenty cechowe prezentują aż dwa archiwa. Odnaleźć je można w zespołach: Cechy miasta Nysy (Archiwum Państwowe w Opolu), Cech stolarzy i stelmachów miasta Wschowa oraz Cech złotników miasta Wschowa (Archiwum Państwowe w Zielonej Górze). Kolejne plany dołączają też do Zbioru Kartograficznego Archiwum Państwowego w Łodzi oddział w Sieradzu. Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim prezentuje nowe materiały, ze Zbioru akt kościelnych klasztornych i związków wyznaniowych. Do zbioru varsavianów - określonych mianem "Zbioru Korotyńskich" Archiwum Państwowego w Warszawie, również dołączyły kolejne skany, są to m.in. wycinki prasowe i korespondencja. Z Archiwum Państwowego we Wrocławiu pochodzi pokaźna liczba skanów dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, która dołączyła do zespołu Akta miasta Wrocławia. Akta stanu cywilnego zamieszczają archiwa w: Lublinie, Płocku, Poznaniu, Siedlcach oraz Częstochowie. Do pobrania przekazujemy pełen wykaz kopii cyfrowych dodanych w lipcu 2023 r.

Nowości w SwA – czerwiec 2023

12.07.2023 Nadeszła pora na zamknięcie półrocza kolejnym zestawieniem zamieszczonych na SwA nowości. Oprócz uzupełnień do znanych już z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych zespołów, jak Tzw. Metryka Litewska , Księgi ziemskie i grodzkie ciechanowskie , Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych czy Zbór Ewangelicko-Augsburski w Warszawie , pojawiły się też kopie z zespołów Archiwum Roskie , Archiwum Platerów z Antuzowa , Zbiór geograficzny Stanisława Augusta czy Kartografika z innych oddziałów AGAD . Narodowe Archiwum Cyfrowe kontynuuje publikację fotografii Koncernu Ilustrowany Kurier Codzienny i Wojskowej Agencji Fotograficznej , do których dołączyła ewidencja filmów z Centralnej Agencji Fotograficznej . Archiwum Państwowe w Białymstoku reprezentują kopie cyfrowe akt Rządu Gubernialnego Łomżyńskiego , Łomżyńskiego Komitetu Ochrony Lasów oraz Inspektora Podatkowego Powiatu Sokólskiego . Z Archiwum Państwowego w Bydgoszczy pochodzą dokumenty Starostwa Powiatowego w Świeciu . Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim przekazało materiały Tymczasowego Zarządu Państwowego Delegatury w Gorzowie , Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Międzyrzeczu , a także akta cechowe. Zamieszczone w serwisie Księgi grodzkie krakowskie , akta Urzędu Zdrowia w Krakowie , C.K. Komisji Ministerialnej dla zniesienia ciężarów gruntowych w Krakowie i Teki Antoniego Schneidra reprezentują zasób Archiwum Narodowego w Krakowie. Archiwum Państwowe w Lublinie wzbogaciło serwis o Księgi ziemskie krasnostawskie oraz grodzkie lubelskie i chełmskie . Poza nimi udostępniło też kopie Akt miasta Lublina , Bełżyc , Chełma i Lubartowa oraz Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca i Trybunału Zamojskiego dla Miast . Na SwA pojawiły się też kopie fotografii Prywatnego Gimnazjum i Liceum Męskiego Zgromadzenia Kupców w Łodzi z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi, a z jego Oddziału w Sieradzu – akta notariuszy sieradzkich: Antoniego Pstrokońskiego i Jana Sulkowskiego . Archiwum Państwowe w Rzeszowie udostępniło skany Akt Gminy Błażowa , a Archiwum Państwowe w Siedlcach pokaźną dawkę kartografii: Plany folwarków guberni siedleckiej , Plany scaleniowe wsi powiatu siedleckiego , Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Siedlcach dotyczący powiatu Mińsk Mazowiecki i Zbiór planów miasta Siedlce . Na przemysł postawiło Archiwum Państwowe w Szczecinie, publikując materiały z zespołu Fabryka Mechanizmów Samochodowych „Polmo” S.A. w Szczecinie . Archiwum Państwowe we Wrocławiu zaprezentowało materiały pochodzące z zespołów Księstwo Karniowskie , Akta miasta Wrocławia , Kataster Karoliński oraz Urząd Katastralny w Ząbkowicach Śląskich . W czerwcowym zestawieniu nie zabrakło również metrykaliów, które pochodzą z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Państwowego w Białymstoku – Oddziału w Łomży, archiwów państwowych w Częstochowie i Kaliszu, Archiwum Narodowego w Krakowie – Oddziału w Tarnowie, archiwów państwowych w Lublinie, Łodzi, Płocku, Poznaniu i jego Oddziału w Koninie oraz Oddziału w Pile, archiwów państwowych w Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie wraz z jego Oddziałem w Sanoku, archiwów państwowych w Siedlcach, Wrocławiu i w Zielonej Górze.   Pobierz pełen wykaz kopii cyfrowych dodanych w czerwcu 2023 r.

Przywrócona rejestracja w Szukaj w Archiwach

06.07.2023 Drodzy użytkownicy,   zostaje przywrócona rejestracja konta użytkownika na portalu Szukaj w Archiwach – szukajwarchiwach.gov.pl.   Przypominamy, że rejestracja i logowanie w serwisie odbywa się za pomocą adresu e-mail i hasła. Zostały wyłączone funkcje logowania za pomocą portali społecznościowych Facebook i Google. Jeśli chcieliby Państwo zalogować się na konto założone za pomocą Google, prosimy wcześniej zresetować hasło za pomocą funkcji "Nie pamiętam hasła". W przypadku pozostałych, istniejących już kont użytkowników należy, po zalogowaniu się do serwisu, zmienić hasło na nowe.   Jednocześnie pragniemy podkreślić, że mogą Państwo nadal przeglądać skany i pobierać je z serwisu bez potrzeby logowania się na portalu szukajwarchiwach.gov.pl.   Zespół Szukaj w Archiwach