Szukaj w Archiwach to zbiory
archiwalne on-line

 

Znajdziesz tu akta, metryki, mapy, zdjęcia, kolekcje,
dokumentację techniczną i wiele innych

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje

Szukaj w archiwach to:


  • 111 instytucje udostępniające archiwalia
  • 66 milionów skanów i materiałów
  • 15 milionów opisów materiałów archiwalnych

Mapy wsi regionu sieradzkiego

Ważną częścią zasobu archiwów państwowych stanowią materiały kartograficzne wytworzone przez różnego rodzaju urzędy i instytucje, m. in. urzędy katastralne, urzędy gubernialne, urzędy administracji państwowej i samorządowej. Wyróżniają się nie tylko jako nośnik informacji obrazujący kierunki rozwoju przestrzennego miast i wsi, ale również poprzez barwną postać fizyczną. Składają się one na zawartość Zbioru kartograficznego ale również stanowią część ksiąg hipotecznych dóbr ziemskich i nieruchomości miejskich z obszaru byłego województwa sieradzkiego. Pojedyncze plany załączone zostały także do niektórych aktów notarialnych spisywanych w kancelariach notarialnych. Zbiór operatów geodezyjnych i map odnaleźć również można w pozostałości po Powiatowym Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Wieluniu oraz Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Sieradzu. Istotną częścią zbiorów są wydania map topograficznych składające się na Zbiór map topograficznych powiatu łaskiego. Wybrane i zaprezentowane w kolekcji plany i mapy z XIX w. prezentują wsie regionu sieradzkiego. Pochodzą ze Zbioru kartograficznego Oddziału w Sieradzu Archiwum Państwowego w Łodzi.

Obraz 1 z kolekcji "Mapy wsi regionu sieradzkiego" Obraz 2 z kolekcji "Mapy wsi regionu sieradzkiego" Obraz 3 z kolekcji "Mapy wsi regionu sieradzkiego" Obraz 4 z kolekcji "Mapy wsi regionu sieradzkiego" Obraz 5 z kolekcji "Mapy wsi regionu sieradzkiego" Obraz 6 z kolekcji "Mapy wsi regionu sieradzkiego"

Wyprawa Jerzego Potockiego do puszczy amerykańskiej

Jerzy Potocki (1889-1961), syn Romana i Elżbiety Matyldy z Radziwiłłów - dyplomata, senator. W . 1919-1920 był adiutantem Józefa Piłsudskiego. W 1933 r. otrzymał nominację na ambasadora RP w Rzymie, której nie przyjął. W tym samym roku mianowany został ambasadorem RP w Turcji, a w 1936 r. ambasadorem RP w Waszyngtonie z jednoczesną nominacją na posła przy rządzie Republiki Kubańskiej. Jerzy Potocki wiele polował i podróżował. W 1932 roku wydał książkę "Na wonie i na łowach", w której opisał swoje wspomnienia z czasów I wojny światowej oraz myśliwskie przeżycia z wypraw na trzy kontynenty, w tym z wyprawy do Ameryki Północnej. Prezentowane zdjęcia pochodzą ze Zbioru fotografii Oddziału III.

Obraz 1 z kolekcji "Wyprawa Jerzego Potockiego do puszczy amerykańskiej" Obraz 2 z kolekcji "Wyprawa Jerzego Potockiego do puszczy amerykańskiej" Obraz 3 z kolekcji "Wyprawa Jerzego Potockiego do puszczy amerykańskiej" Obraz 4 z kolekcji "Wyprawa Jerzego Potockiego do puszczy amerykańskiej" Obraz 5 z kolekcji "Wyprawa Jerzego Potockiego do puszczy amerykańskiej" Obraz 6 z kolekcji "Wyprawa Jerzego Potockiego do puszczy amerykańskiej"

Kościół św. Macieja (Matthiaskirche) we Wrocławiu w latach 1890-1930 w zbiorze ikonograficznym Archiwum Państwowego we Wrocławiu

Kościół św. Macieja (Matthiaskirche) we Wrocławiu - obecnie Kościół pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus zwany inaczej Kościołem Uniwersyteckim. Barokowy kościół, wzniesiony przez jezuitów w latach 1689–1698. Świątynia ta ma jeden z najbogatszych we Wrocławiu wystrojów barokowych wnętrza. Jest to typowa dla architektury jezuickiej świątynia jednonawowa z dwoma rzędami (2 × 6) kaplic bocznych, nad którymi znajdują się empory otwarte ku nawie. Długość kościoła wynosi 53,2 metry, szerokość 26,2 m, a wysokość 23,6 m. Projektantem kościoła był włoski architekt Teodor Moretti, a budowę powierzono Mateuszowi Bienerowi i Janowi Knollowi. Pod koniec prac wykończeniowych kościoła wybudowano w sąsiedztwie (1728–1741) gmach kolegium jezuickiego, które od 1811 po dziś dzień pełni funkcję gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego. Świątynia była kilkakrotnie opuszczana i lekko niszczona w wyniku katastrof (1748 wybuch pobliskiej Baszty Prochowej) i działań wojennych (wojna siedmioletnia 1756–1763, gdy przekształcono go na magazyn zboża; Festung Breslau 1945). Podczas oblężenia Wrocławia w 1945 roku świątynia nie poniosła zbyt dużych strat i barokowy wystrój oraz wyposażenie przetrwały do dziś. (Źródło: wikipedia.org) W zbiorze ikonograficznym Archiwum Państwowego we Wrocławiu (zespół 1868) odnajdujemy liczne fotografie obiektu będącego jednym z najważniejszych zabytków architektury sakralnej Wrocławia. Fotografie te publikujemy w niniejszej kolekcji.

Obraz 1 z kolekcji "Kościół św. Macieja (Matthiaskirche) we Wrocławiu w latach 1890-1930 w zbiorze ikonograficznym Archiwum Państwowego we Wrocławiu" Obraz 2 z kolekcji "Kościół św. Macieja (Matthiaskirche) we Wrocławiu w latach 1890-1930 w zbiorze ikonograficznym Archiwum Państwowego we Wrocławiu" Obraz 3 z kolekcji "Kościół św. Macieja (Matthiaskirche) we Wrocławiu w latach 1890-1930 w zbiorze ikonograficznym Archiwum Państwowego we Wrocławiu" Obraz 4 z kolekcji "Kościół św. Macieja (Matthiaskirche) we Wrocławiu w latach 1890-1930 w zbiorze ikonograficznym Archiwum Państwowego we Wrocławiu" Obraz 5 z kolekcji "Kościół św. Macieja (Matthiaskirche) we Wrocławiu w latach 1890-1930 w zbiorze ikonograficznym Archiwum Państwowego we Wrocławiu" Obraz 6 z kolekcji "Kościół św. Macieja (Matthiaskirche) we Wrocławiu w latach 1890-1930 w zbiorze ikonograficznym Archiwum Państwowego we Wrocławiu"
1621-1829
Zespół: Księgi ziemskie chełmskie
Archiwum: Archiwum Państwowe w Lublinie
1920
Zespół: Zbiór widokówek
Archiwum: Archiwum Państwowe w Lesznie
1939
Zespół: Archiwum fotograficzne Henryka Poddębskiego
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1609-1609
Zespół: Księgi miejskie Warszawa-Ekonomiczne
Archiwum: Archiwum Główne Akt Dawnych
1625, 6 X
Zespół: Akta miasta Przemyśla
Archiwum: Archiwum Państwowe w Przemyślu
1812
Zespół: Zbiór map Polski
Archiwum: Archiwum Państwowe w Lublinie

Pomóż nam zidentyfikować materiały archiwalne.

Cały czas nie znamy, bądź nie jesteśmy pewni ich historii.