Szukaj w Archiwach to zbiory
archiwalne on-line

 

Znajdziesz tu akta, metryki, mapy, zdjęcia, kolekcje,
dokumentację techniczną i wiele innych

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje

Szukaj w archiwach to:


"Gloria Victis" - ślady Powstania Styczniowego w zasobie AGAD

Powstanie Styczniowe rozpoczęło się 22 I 1863 i trwało do jesieni 1864 r. Swoim zasięgiem objęło głownie teren zaboru rosyjskiego: Królestwo Polskie oraz ziemie wcielone do Rosji – Litwę, Białoruś i część Ukrainy. Działania zbrojne prowadzone przez powstańców miały charakter wojny partyzanckiej. Dziesiątki tysięcy ludzi walczyły w leśnych oddziałach, a kolejne tysiące wspomagały ich, niejednokrotnie narażając życie swoje i swoich bliskich. Pomimo porażki, powstanie odegrało istotną rolę w kształtowaniu i umacnianiu tradycji i świadomości narodowej różnych grup społecznych w obliczu wspólnego wroga; było też jednym z najbardziej dramatycznych i doniosłych wydarzeń w historii walk Polaków o odzyskanie niepodległości i zachowanie narodowej tożsamości, odpowiedzią polskich patriotów, działających od kilku lat w konspiracji, na narastający terror rosyjski oraz zapowiedź przymusowego wcielania Polaków do rosyjskiej armii. Archiwum Główne Akt Dawnych przechowuje fragment spuścizny aktowej związanej z powstaniem styczniowym i działalnością władz powstańczych (Organizacja Narodowa Powstania Styczniowego, zesp. 244). Część tej dokumentacji została przejęta po II wojnie światowej z Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie trafiła jako darowizny od osób prywatnych. Część przekazało do AGAD w latach 50-tych XX w. Archiwum Komitetu Centralnego PZPR. W 2014 roku archiwalia te zostały wpisane na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata. Materiały dotyczące powstania styczniowego znajdują się w AGAD także w innych zespołach, m. in. w aktach urzędów rosyjskiego Zarządu Wojenno-Policyjnego w Królestwie Polskim. W niniejszej kolekcji prezentujemy wybrane archiwalia dokumentujące zryw narodu polskiego przeciwko Rosji. Wśród nich znaleźć można: 1. dziennik Apolinarego Ordyńca, kapitana wojsk powstańczych opisujący życie codzienne podczas powstania (zesp. 240, sygn. 10), 2. plany bitew pod Chruśliną i Żyrzynem (zesp. 244, sygn. 186), 3. instrukcję Rządu Narodowego dla formowania pieszych oddziałów partyzanckich (zesp. 244, sygn. 20), 4. Złotą Hramotę (zesp. 244, sygn. 12), 5. rotę przysięgi składaną przez oddziały powstańcze (zesp. 244, sygn. 2), 6. list pożegnalny Romana Żulińskiego do matki i rodziny z 4 sierpnia 1864 r. (zesp. 244, sygn. 39), 7. odezwę generała Mariana Langiewicza, dyktatora powstania (zesp. 244, sygn. 9), 8. wspomnienia powstańca Franciszka Łuczyńskiego (zesp. 245, sygn. 3), 9. adres parafian i mieszkańców miasta Kielc do ks. Macieja Majerczaka, administratora diecezji kielecko-krakowskiej, z wyrazami uczuć patriotycznych i religijnych z 28 VIII 1861 r. (zesp. 245, sygn. 41).

Obraz 1 z kolekcji ""Gloria Victis" - ślady Powstania Styczniowego w zasobie AGAD" Obraz 2 z kolekcji ""Gloria Victis" - ślady Powstania Styczniowego w zasobie AGAD" Obraz 3 z kolekcji ""Gloria Victis" - ślady Powstania Styczniowego w zasobie AGAD" Obraz 4 z kolekcji ""Gloria Victis" - ślady Powstania Styczniowego w zasobie AGAD" Obraz 5 z kolekcji ""Gloria Victis" - ślady Powstania Styczniowego w zasobie AGAD" Obraz 6 z kolekcji ""Gloria Victis" - ślady Powstania Styczniowego w zasobie AGAD"

Zaślubiny Polski z morzem w 1920 r.

Na mocy Traktatu Wersalskiego Polska odzyskała dostęp do Morza Bałtyckiego na odcinku 147 km: brzeg Półwyspu Helskiego - 74 km, morze otwarte - 24 km i brzeg Zatoki Puckiej - 49 km. 10 lutego 1920 r. w Pucku odbyły się symboliczne zaślubiny z morzem, zorganizowane dla uczczenia powrotu Polski nad Bałtyk. Władze II Rzeczypospolitej nadały im wielką rangę. Dowódcy Frontu Pomorskiego gen. Józefowi Hallerowi towarzyszyła dwudziestoosobowa delegacja Sejmu, przedstawiciele rządu, m.in. minister spraw wewnętrznych Stanisław Wojciechowski, wicepremier Wincenty Witos, wojewoda pomorski Maciej Rataj, kontradmirał Kazimierz Porębski oraz dyplomaci: szef misji brytyjskiej i attache wojenno-morski USA. w setną rocznicę tych wydarzeń prezentujemy Państwu kolekcję zdjęć przedstawiających te symboliczne uroczystości. Jubileusz ten stal się pretekstem do zaprezentowania Państwu również szerokiego wachlarza bałtyckich impresji z lat 20-tych XX w.

Obraz 1 z kolekcji "Zaślubiny Polski z morzem w 1920 r." Obraz 2 z kolekcji "Zaślubiny Polski z morzem w 1920 r." Obraz 3 z kolekcji "Zaślubiny Polski z morzem w 1920 r." Obraz 4 z kolekcji "Zaślubiny Polski z morzem w 1920 r." Obraz 5 z kolekcji "Zaślubiny Polski z morzem w 1920 r." Obraz 6 z kolekcji "Zaślubiny Polski z morzem w 1920 r."

Kobiety w nauce

W 2015 roku rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ ustanowiony został Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Od 2016 jest on corocznie obchodzony 11 lutego. Jego celem jest uznanie kluczowej roli, jaką odgrywają kobiety i dziewczęta w środowiskach naukowych i technologicznych. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce 2020 publikujemy galerię fotografii ukazujących polskie i zagraniczne naukowczynie, działające w XX wieku.

Obraz 1 z kolekcji "Kobiety w nauce" Obraz 2 z kolekcji "Kobiety w nauce" Obraz 3 z kolekcji "Kobiety w nauce" Obraz 4 z kolekcji "Kobiety w nauce" Obraz 5 z kolekcji "Kobiety w nauce" Obraz 6 z kolekcji "Kobiety w nauce"

plakat polski

Kolekcja prezentuje najciekawsze przykłady polskich plakatów doby dwudziestolecia międzywojennego i PRL zachowanych w zbiorach archiwalnych. Afisze o charakterze kulturalnym, społecznym i politycznym, choć utrzymane są w różnorodnych stylistykach takich jak abstrakcja czy kubizm, łączy oszczędny język form, zarezerwowany dla tego medium. Autorami projektów byli często wybitni artyści tacy jak Roman Opłako czy Waldemar Świerzy, co czyni te prace niezwykle wysmakowanym estetycznie świadectwem swoich czasów.

Obraz 1 z kolekcji "plakat polski" Obraz 2 z kolekcji "plakat polski" Obraz 3 z kolekcji "plakat polski" Obraz 4 z kolekcji "plakat polski" Obraz 5 z kolekcji "plakat polski" Obraz 6 z kolekcji "plakat polski"

Jugosławia

Była Jugosławia - kraj który nie istnieje. Konglomerat nacji, wyznań i kultur. Region o bogatym folklorze i trudnej historii. Kolekcja to przede wszystkim zbiór fotografii o tematyce politycznje, krajoznawczej, społecznej i kulturalnej, dokumentujące poza samą Jugosławia, także stosunki polsko-jugosłowiańskie w dwudziestoleciu międzywojennym

Obraz 1 z kolekcji "Jugosławia" Obraz 2 z kolekcji "Jugosławia" Obraz 3 z kolekcji "Jugosławia" Obraz 4 z kolekcji "Jugosławia" Obraz 5 z kolekcji "Jugosławia" Obraz 6 z kolekcji "Jugosławia"

Pomóż nam zidentyfikować materiały archiwalne.

Cały czas nie znamy, bądź nie jesteśmy pewni ich historii.

Szukaj w Archiwach:

serwis do udostępniania opisów materiałów archiwalnych z archiwów państwowych i innych instytucji. Dużą część z nich prezentujemy wraz ze skanami. Dzięki temu możesz korzystać z wielu zbiorów bez wychodzenia z domu.