Szukaj w Archiwach to zbiory
archiwalne on-line

 

Znajdziesz tu akta, metryki, mapy, zdjęcia, kolekcje,
dokumentację techniczną i wiele innych

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje

Szukaj w archiwach to:


  • 111 instytucje udostępniające archiwalia
  • 55 55 milionów skanów i materiałów
  • 14 milionów opisów materiałów archiwalnych

Cenne i ciekawe

Obiekty wyłonione z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie, podczas realizacji zadania „Cyfrowe zabezpieczenie i udostępnienie 1000 najcenniejszych i najciekawszych materiałów archiwalnych”

Obraz 1 z kolekcji "Cenne i ciekawe" Obraz 2 z kolekcji "Cenne i ciekawe" Obraz 3 z kolekcji "Cenne i ciekawe" Obraz 4 z kolekcji "Cenne i ciekawe" Obraz 5 z kolekcji "Cenne i ciekawe" Obraz 6 z kolekcji "Cenne i ciekawe"

Spacer wrocławskimi ulicami

Kolekcja „Spacer wrocławskimi ulicami” składa się z dziesięciu fotografii pochodzących z serii „Breslau und Umgebung”, autorstwa Sophusa Williamsa, niemieckiego fotografa i wydawcy duńskiego pochodzenia. Warto dodać, że jego wydawnictwa z drugiej połowy XIX wieku słynęły ze zdjęć zabytków. Prezentowane materiały pochodzą z lat 1878-1881 i wchodzą w skład zespołu „Zbiór ikonograficzny”. Uwieczniono na nich ważniejsze miejsca i obiekty ówczesnego Wrocławia, były to m.in. Zamek Królewski, Teatr Miejski, Wzgórze Liebicha, Uniwersytet Królewski, czy Katedra. Co więcej, niektóre z nich obecnie nie istnieją, popadły w ruinę lub zostały przebudowane. Zapraszamy na archiwalny spacer wrocławskimi ulicami.

Obraz 1 z kolekcji "Spacer wrocławskimi ulicami" Obraz 2 z kolekcji "Spacer wrocławskimi ulicami" Obraz 3 z kolekcji "Spacer wrocławskimi ulicami" Obraz 4 z kolekcji "Spacer wrocławskimi ulicami" Obraz 5 z kolekcji "Spacer wrocławskimi ulicami" Obraz 6 z kolekcji "Spacer wrocławskimi ulicami"

Wojna polsko-bolszewicka w plakacie propagandowym z zasobu APL

W 1920 r. niedługo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, polski żołnierz ponownie został zmuszony chwycić za broń. Tym razem skierowana została ona przeciwko bolszewickiemu najeźdźcy. Aby poprawić nastroje społeczne i zmobilizować ludność do walki, w miastach rozwieszano propagandowe plakaty. Ich treść miała taką formę by trafić możliwie do jak najszerszego grona odbiorców i wywołać określone reakcje. Formy przekazu były bardzo zróżnicowane. Niektóre nastawione na przekazywanie bodźców pozytywnych mobilizowały do zaciągu i walki, inne ukazywały negatywne skutki działań wojsk bolszewickich i bierności społecznej oraz przedstawiały bolszewika w roli agresora i oprawcy, przybierającego odrażającą, wręcz karykaturalną postać. Plakaty i afisze miały oddziaływać na ludzką podświadomość i zachęcać do większej aktywności w obronie państwa. W polską akcję propagandową zaangażowani byli najwybitniejsi przedstawiciele polskiej sztuki. Wśród nich można wymienić takich artystów jak Władysław Skoczylas, Józef i Kamil Mackiewiczowie, Edmund Bartłomiejczyk, Jerzy Kossak, Jan Woroniecki, Fryderyk Putsch, Kazimierz Puchwalski, Władysław Teodor Benda, Felicjan Szczęsny-Kowarski i wielu, wielu innych. Zaprezentowane plakaty pochodzą z zespołu o numerze 632 Zbiór afiszów i druków ulotnych o sygnaturach: 43, 44, 45, 186, 187, 191, 194, 195, 203

Obraz 1 z kolekcji "Wojna polsko-bolszewicka w plakacie propagandowym z zasobu APL" Obraz 2 z kolekcji "Wojna polsko-bolszewicka w plakacie propagandowym z zasobu APL" Obraz 3 z kolekcji "Wojna polsko-bolszewicka w plakacie propagandowym z zasobu APL" Obraz 4 z kolekcji "Wojna polsko-bolszewicka w plakacie propagandowym z zasobu APL" Obraz 5 z kolekcji "Wojna polsko-bolszewicka w plakacie propagandowym z zasobu APL" Obraz 6 z kolekcji "Wojna polsko-bolszewicka w plakacie propagandowym z zasobu APL"
1948-1949
Zespół: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1945-1950
Zespół: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1949
Zespół: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1947-1950
Zespół: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1812 III 28
Zespół: Archiwum ks. Józefa Poniatowskiego i Marii Teresy z Poniatowskich Tyszkiewiczowej
Archiwum: Archiwum Główne Akt Dawnych
1926
Zespół: Zbiór Anny z Potockich Ksawerowej Branickiej
Archiwum: Archiwum Główne Akt Dawnych
1634
Zespół: Akta cechu bursztyniarzy miasta Słupska
Archiwum: Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku

Brak kolekcji

Pomóż nam zidentyfikować materiały archiwalne.

Cały czas nie znamy, bądź nie jesteśmy pewni ich historii.