Szukaj w Archiwach to zbiory
archiwalne on-line

 

Znajdziesz tu akta, metryki, mapy, zdjęcia, kolekcje,
dokumentację techniczną i wiele innych

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje

Szukaj w archiwach to:


  • 111 instytucje udostępniające archiwalia
  • 55 55 milionów skanów i materiałów
  • 14 milionów opisów materiałów archiwalnych

Symbolika na plakacie LOPP

Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej jako organizacja została powołana w 1928 r. Powstała ona z połączenia Ligi Obrony Powietrznej Państwa oraz Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej. Struktura terenowa organizacji była dość rozbudowana i oprócz komitetów na szczeblu województwa czy powiatu, istniały także koła lokalne, funkcjonujące przy szkołach, przedsiębiorstwach, uczelniach czy organach władz. Jednym z prezesów L. O. P. P. był weteran wojny polsko-bolszewickiej generał Leon Berbecki, a członkiem honorowym był nawet prezydent Ignacy Mościcki. Jej głównym celem była działalność na rzecz rozwoju lotnictwa w Polsce. Wspierała propagandowo i finansowo zakupy sprzętu, badania i rozwój konstrukcji lotniczych, sport oraz publikacje o tematyce związanej z lotnictwem. Liga prowadziła szeroko zakrojoną akcję propagandową przy pomocy plakatów, odwołując się w nich do różnych motywów historycznych i narodowych, tak by zachęcić do wstępowania w jej szeregi jak największą liczbę osób. Częstym motywem było nawiązanie do wizerunku orła, w tym także do najsłynniejszej formacji jazdy - husarii. Zaprezentowane plakaty pochodzą z zespołu o numerze 632 Zbiór afiszów i druków ulotnych o sygnaturach: 52, 125, 127, 131, 132, 133, 139.

Obraz 1 z kolekcji "Symbolika na plakacie LOPP" Obraz 2 z kolekcji "Symbolika na plakacie LOPP" Obraz 3 z kolekcji "Symbolika na plakacie LOPP" Obraz 4 z kolekcji "Symbolika na plakacie LOPP" Obraz 5 z kolekcji "Symbolika na plakacie LOPP" Obraz 6 z kolekcji "Symbolika na plakacie LOPP"

Nysa - Śląski Rzym

W przyszłym roku Nysa, położona w kotlinie u zbiegu rzek Nysy Kłodzkiej i Białej Głuchołaskiej, obchodzić będzie swoje 800-lecie. Będąc stolicą księstwa biskupiego, już w wieku XVI uchodziła za perłę architektury śląskiej. Widoczne z daleka wieże licznych kościołów, ratusza i baszt obronnych murów przyniosły jej miano „Śląskiego Rzymu". Działania wojenne w marcu 1945 roku zniszczyły przeszło 70 proc. zabudowy miasta. Były to największe w dziejach miasta zniszczenia, zburzony został średniowieczny ratusz i większość zabytkowego śródmieścia. Przy odbudowie starano się zachować historyczny plan śródmieścia i przeprowadzono renowację możliwych do uratowania zabytków. W śródmieściu też należy szukać najcenniejszych zabytków historycznego miasta. Są to: kościoły św. Jakuba, św. Barbary, św. Piotra i Pawła oraz Wniebowzięcia Panny Marii wraz z kompleksem Carolinum, dworzec i pałac biskupi, zabytkowe kamieniczki w Rynku, Dom Wagi Miejskiej i wieże bramne średniowiecznych fortyfikacji miejskich. Więcej na ten temat na stronie nasza.nysa.pl. Fotografie pochodzą z zespołu nr 20 Akta miasta Nysy 1251-1945

Obraz 1 z kolekcji "Nysa - Śląski Rzym" Obraz 2 z kolekcji "Nysa - Śląski Rzym" Obraz 3 z kolekcji "Nysa - Śląski Rzym" Obraz 4 z kolekcji "Nysa - Śląski Rzym" Obraz 5 z kolekcji "Nysa - Śląski Rzym" Obraz 6 z kolekcji "Nysa - Śląski Rzym"

Tajne nauczanie w Radomiu w czasie II wojny światowej

Archiwum Państwowe w Radomiu przygotowało kolekcję prezentującą materiały archiwalne odnoszące się do tajnego nauczania w Radomiu w okresie II wojny światowej. Kompilacja powstała z dokumentów zgromadzonych w zespole nr 490 o nazwie Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Miejski w Radomiu (sygnatury: 20-22, 26, 30, 34, 36, 50, 53, 56, 61). Wśród nich znalazły się m.in. interesujące wspomnienia, fotografie osób, które brały udział w tajnych kompletach oraz miejsc, gdzie te były prowadzone, a także opracowania przybliżające bohaterską działalność pedagogów, którzy z narażeniem życia wypełniali swoje powołanie w Radomiu i powiecie radomskim. Zachęcamy także do zapoznania się z dziejami tajnego nauczania w Radomiu ujętymi w publikacji autorstwa dr Sebastiana Piątkowskiego pt. Radom w latach wojny i okupacji niemieckiej (1939-1945) [s. 533-541].

Obraz 1 z kolekcji "Tajne nauczanie w Radomiu w czasie II wojny światowej" Obraz 2 z kolekcji "Tajne nauczanie w Radomiu w czasie II wojny światowej" Obraz 3 z kolekcji "Tajne nauczanie w Radomiu w czasie II wojny światowej" Obraz 4 z kolekcji "Tajne nauczanie w Radomiu w czasie II wojny światowej" Obraz 5 z kolekcji "Tajne nauczanie w Radomiu w czasie II wojny światowej" Obraz 6 z kolekcji "Tajne nauczanie w Radomiu w czasie II wojny światowej"
1948-1949
Zespół: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1945-1950
Zespół: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1949
Zespół: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1947-1950
Zespół: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1812 III 28
Zespół: Archiwum ks. Józefa Poniatowskiego i Marii Teresy z Poniatowskich Tyszkiewiczowej
Archiwum: Archiwum Główne Akt Dawnych
1926
Zespół: Zbiór Anny z Potockich Ksawerowej Branickiej
Archiwum: Archiwum Główne Akt Dawnych
1634
Zespół: Akta cechu bursztyniarzy miasta Słupska
Archiwum: Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku

Brak kolekcji

Pomóż nam zidentyfikować materiały archiwalne.

Cały czas nie znamy, bądź nie jesteśmy pewni ich historii.