angle-left Nowości w SwA – lipiec 2023
11.08.2023

W lipcu nasz serwis wzbogacił się o ponad 224 tys. kopii cyfrowych.

Obszerne materiały online prezentuje Archiwum Główne Akt Dawnych. Wśród nich są m.in. kolejne akta tzw. Metryki Litewskiej (w jej skład weszły archiwalia stanowiące wywiezioną po III rozbiorze do Petersburga spuściznę rozmaitych instytucji szczebla centralnego dawnej Rzeczypospolitej), Archiwum Roskie (utworzone jeszcze w XIX wieku przez Potockich w głównej siedzibie ich dóbr), Zbór Ewangelicko-Augsburski, Księgi grodzkie przedeckie (spuścizna archiwalna pozostała po kancelarii sądu grodzkiego przedeckiego).

Narodowe Archiwum Cyfrowe prezentuje kolejne kopie materiałów z zespołu o nazwie Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji. Z kolei Archiwum Państwowe w Lesznie proponuje nowe plany, ze Zbioru planów miast Archiwum Państwowego w Lesznie.

Akta gospodarcze stanowią zawartość kolejnych jednostek z Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca, przechowywanego w Archiwum Państwowym w Lublinie.

Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdziemy w zespole Akta miasta Białej Podlaskiej, z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie.

Dokumenty cechowe prezentują aż dwa archiwa. Odnaleźć je można w zespołach: Cechy miasta Nysy (Archiwum Państwowe w Opolu), Cech stolarzy i stelmachów miasta Wschowa oraz Cech złotników miasta Wschowa (Archiwum Państwowe w Zielonej Górze).

Kolejne plany dołączają też do Zbioru Kartograficznego Archiwum Państwowego w Łodzi oddział w Sieradzu.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim prezentuje nowe materiały, ze Zbioru akt kościelnych klasztornych i związków wyznaniowych.

Do zbioru varsavianów - określonych mianem "Zbioru Korotyńskich" Archiwum Państwowego w Warszawie, również dołączyły kolejne skany, są to m.in. wycinki prasowe i korespondencja.

Z Archiwum Państwowego we Wrocławiu pochodzi pokaźna liczba skanów dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, która dołączyła do zespołu Akta miasta Wrocławia.

Akta stanu cywilnego zamieszczają archiwa w: Lublinie, Płocku, Poznaniu, Siedlcach oraz Częstochowie.

Do pobrania przekazujemy pełen wykaz kopii cyfrowych dodanych w lipcu 2023 r.

Udostępnij tą stronę na Twitterze, Facebooku i Google Plus